Curtea Europeană a Drepturilor
Omului a decis să înceteze procedura pilot în privința cauzelor poloneze,
după ce Polonia a introdus un nou sistem de compensare.

 Spre satisfacția Curții Europene a Drepturilor Omului, în legislația locativă
a Poloniei a fost soluționată o problemă sistemică, care a dus la scoaterea de pe
rolul Curții a unei cauze, implicând 100 de proprietari de terenuri și alte 24 de
cazuri similare, precum și la încetarea examinării tuturor cauzelor poloneze privind
“controlul chiriilor”.

 Se estimează că aproape 100.000 de proprietari au fost afectați de funcționarea
defectuoasă a legislației poloneze privind locuințele, care nu le permitea de a-și
utiliza bunurile sau de a încasa o suma rezonabilă pentru închirierea imobilelor.

Curtea a decis să înceteze procedura sa specială, aplicabilă încălcărilor sistemice
sau structurale ale drepturilor omului – „procedura hotărârii pilot” – care a fost declanșată pentru aceste cauze privind “controlul chiriilor”.

Curtea este convinsă că Polonia și-a modificat legislația si procedura,
astfel încât proprietarii deacum pot: să-și recupereze costurile de întreținere
a proprietăților sale; să obțină gradual un randament al capitalului investit prin
intermediul chiriei și să obțină un “profit corect” , precum și să dispună de o
posibilitate rezonabilă de a fi indemnizați pentru violările trecute a dreptului
lor de proprietate.

Procedura hotărârii pilot a
fost aplicată în domeniul controlului chiriilor, în cauza de principiu Hutten-Czapska
c. Poloniei (nr. 35014/97), iar cauzele similare
au fost suspendate. În cauza Hutten-Czapska, Marea Cameră (19 iunie 2006) a constatat
că a existat o violare a art. 1 din Protocolul 1 (protecția proprietății) la Convenția Europeană
a Drepturilor Omului, deoarece reclamantul nu a putut să-și exercite dreptul de
proprietate sau să perceapă o chirie adecvată. Cererea a fost, în cele din urmă,
radiată de pe rolul Curții de către Marea Camera la 28 aprilie 2008, în urma unei
reglementări amiabile între părți după ce s-a constatat că problemele fundamentale
au fost rezolvate.

 În decizia din speță, Curtea a confirmat concluziile sale și a constatat că,
în urma hotarârii Hutten-Czapska, în Polonia a fost introdus un nou sitem de compensație,
care acordă proprietarilor o șansă rezonabilă de a primi despăgubiri pentru încălcarea
drepturilor lor de proprietate și îndeplinește aceeași funcție ca și îndemnizația
vizată de art. 41 (satisfacție echitabilă) din Convenție. Prin urmare, Curtea a
radiat de pe rolul său cauzele similare cu Hutten-Czapska, este vorba de cererea
înaintată de către Asociatia Proprietarilor de Bunuri Imobiliare din Lodz c. Poloniei (cererea nr 3485/02.), precum și alte 24 de cereri.

 Reclamanții în Asociatia Proprietarilor de Bunuri Imobiliare din Lodz c. Poloniei,
de asemenea, au susținut că unul din capetele de acuzație nu a fost satisfăcut,
și anume restricțiile privind rezilierea contractelor de chirie și evacuărilor,
în special eliberarea apartamentelor ocupate de chiriașii protejați care evită să
plătească chiria. Ei au pretins că reglementările în vigoare nu le vor permite un
timp îndelungat să recupereze bunurile sale și nici să obțină chiria datorată de
către locatarii rău-platnici.

Cu toate acestea, Curtea reiterează că proprietarii au acum dreptul să
majoreze chiria în vederea obținerii unui „profit corect”. Mai mult, statul
polonez, care a moștenit de la regimul comunist o lipsă acută de locuințe de închiriat
la un preț rezonabil și a fost nevoit,din acest considerent, să soluționeze niște
probleme extrem de complexe și social sensibile care impuneau concilierea intereselor
antagoniste ale proprietarilor și locatarilor.

 Finalizarea tuturor cauzelor și consecințelor violării Convenției constatate
în hotărîrea pilot nu poate fi făcută decît treptat. Este vorba de un proces complex
care implică decizii politice la nivel înalt, precum și modificări importante a
legislației poloneze în materie locativă, asistența socială, subvenții de stat,
construcția și administrarea funciară.

 Prin urmare, Polonia nu va putea fi criticată pentru menținerea, la momentul
actual, a normelor restrictive privind rezilierea contractelor de chirie. De asemenea,
practica Curții Supreme de Justiție ale Poloniei a confirmat în mod clar că proprietarii
au dreptul la indemnizație integrală pentru orice prejudiciu în cazul în care o
municipalitate nu oferă locuințe sociale chiriașilor.