Curtea Europeană a decis să urgenteze examinarea plângerilor privind detenția fostului Premier al Ucrainei Yuliya Tymoshenko


Curtea Europeană a decis la 14 decembrie 2011 să urgenteze examinarea cererii înaintate de către fostul Premier al Ucrainei Yuliya Tymoshenko privind detenția sa. Curtea a decis să acorde prioritate cauzei, Tymoshenko c. Ucrainei (cererea nr. 49872/11), în virtutea seriozității și sensibilității caracterului alegațiilor înaintate.


Dna Tymoshenko, născută în 1960, este liderul principalului partid de opoziție în Ucraina, și a Blocului lui Yuliya Tymoshenko. Ea a fost Prim Ministru al Ucrainei în anul 2005, și din decembrie 2007 până în martie 2010. Au fost inițiate proceduri penale împotriva ei pentru pretinsă emitere a ordinului ilegal pentru semnarea contractului de import a gazelor. Ea a fost condamnată la 11 octombrie 2011, stabilindu-se pedeapsa închisorii de șapte ani și interdicția de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani. Ea a depus apel la sentință.


Cererea acesteia a fost înaintată la Curtea Europeană la 10 august 2011. Ea pretinde, în particular: că acuzarea și detenția acesteia este motivată politic; că nu există un remediu judiciar privind legalitatea detenției în Penitenciarul nr. 13 din Kiev; și, că condițiile sale de detenție sunt inadecvate, nefiind asigurată cu îngrijire medicală pentru numeroasele probleme de sănătate. Cererea sa se întemeiază în principal pe următoarele: articolul 3 (interzicerea tratamentului degradant), articolul 5 (libertatea și siguranța) și articolul 18 (limitarea utilizării restricțiilor drepturilor) CEDO.


Cererea a fost comunicată Guvernului ucrainean, care este invitat să formuleze observații.