Ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu răspândirea în mass-media a declarațiilor despre „partajarea” politică a funcției de Președinte a Curții Supreme de Justiție de către liderii Alianței pentru Integrare Europeană.


Eventuala desemnare pe criterii politice a Președintelui CSJ ar constitui o încălcare a principiului separării puterilor în stat, care este temelia unei societăți democratice și potrivit căruia nici una dintre cele trei puteri nu prevalează asupra celeilalte, nu se subordonează una alteia și nu-și asumă prerogativele specifice celorlalte.


Totodată, o astfel de abordare a competențelor constituționale a legislativului vis-a-vis de puterea judecătorească, prin care, de facto, se neglijează rolul Consiliului Superior al Magistraturii (garantul independenței autorității judecătorești) în procesul de numire a Președintelui CSJ, este contrară prevederilor Constituției și reprezintă un atentat periculos la independența și imparțialitatea puterii judecătorești.


Având în vedere importanța și rolul Curții Supreme de Justiție (în calitatea sa de organ al puterii judecătorești), atât în sistemul instituțiilor publice, cât și în trilogia clasică a separării puterilor în stat, considerăm că numirea președintelui CSJ, în afara oricăror negocieri politice și doar cu concursul Consiliului Superior al Magistraturii va constitui un adevărat test de integritate și de maturitate pentru actuala guvernare.


22 noiembrie 2011

„Juriștii pentru drepturile omului”


„Centrul de analiză și prevenire a corupției”


„Promo-Lex”


„Institutul pentru Drepturile Omului”


„Asociația Presei Independente”