Secția de Filtrare accelerează procesarea cauzelor împotriva statelor cu cel mai mare „număr de cauze”

Una din provocările principale cu care se confruntă Curtea este filtrarea eficientă a numărului foarte mare de cereri inadmisibile introduse în fiecare an. Se estimează că aproximativ 90% din cererile înregistrate la Grefă sunt declarate inadmisibile. Pe parcursul anilor Curtea a raționalizat progresiv această etapă a procedurii, dar un impuls adițional a fost dat prin intrarea in vigoare a Protocolului Nr. 14 și constituirea instituției „judecătorului unic”. Aceasta însemnând că un judecător, de unul singur, asistat de Jurist Raportor, poate declara inadmisibile cererile, în timp ce anterior era nevoie de trei judecători. Întru „fructificarea” cât mai amplă a acestei noi proceduri și fiind încurajați să inoveze în această privință de către Conferința de la Interlaken din februarie 2010, Curtea a instituit o nouă Secție de Filtrare, centralizând gestionarea a cererilor venite de la cinci statelor cu cel mai mare „număr de cereri”: Rusia, Turcia, România, Ucraina și Polonia. În total, împotriva acestor state sunt introduse la Curte mai mult de 50% din numărul total de cereri.


Secția de Filtrare funcționează de la începutului anului 2011. Funcția sa principală fiind realizarea a unei „cerneri” aprofundate, juste și imediate a cauzelor pentru a asigura ca toate cererile sunt plasate pe o cale procedurală adecvată, fie expediate „Judecătorului Unic” pentru o decizie promptă, sau expediate să aștepte examinarea de către un Comitet de trei judecători sau Cameră, în conformitate cu Politica de Prioritate a Curții. Prin centralizarea resurselor și raționalizarea metodelor de lucru, se intenționează să se minimalizeze timpul acordat pentru a răspunde plângerilor reclamanților și pentru a reduce restanțele cauzelor neexaminate.


După șase luni este deja clar că crearea Secției de Filtrare a dus la dezvoltarea și împărtășirea a celor mai bune practici, care au ajutat să accelereze procesarea administrativă și legală a plângerilor parvenite.


Actualmente toate cazurile parvenite împotriva Ucrainei și Poloniei sunt imediat distinse și plasate pe o anumită cale. De la începutul anului, de asemenea, s-au redus restanțele cauzelor alocate „Judecătorului Unic” pentru Ucraina și Polonia, indicând o diminuare globală cauzelor în așteptarea deciziei formațiunii respective pentru aceste state. În cazul României procentul cauzelor care sunt procesate imediat este de 94%, pe când procesarea cauzelor pentru Rusia și Turcia, de asemenea, face progrese promițătoare. În total, până la sfârșitul lui iunie 2011, Secția de Filtrare a procesat 21,859 de noi cereri parvenite. Dintre acestea, 11,369 au fost respinse de către „Judecătorul Unic”, o creștere cu 42% comparativ cu 2010.


Următoarele amendamente în organizare și procedură sunt preconizate pentru a doua jumătate a lui 2011 pentru a îmbunătăți eficiența în continuare.