La data de 18 octombrie 2011
Curtea a publicat “
fișe
informaționale
” pentru fiecare Stat
membru a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Aceste “fișe” conțin
informație amplă în privința chestiunilor drepturilor omului, care au fost și
vor fi examinat de către Curte, în privința fiecărui stat.

Informația în privința Moldovei:

Judecător: Mihai Poalelungi

Judecători anteriori: Tudor Panțâru (1996
– 2001), Stanislav Pavlovschi (2001-2008)

Cererile procesate

2008

2009

2010

2011

Cererile
alocate unei formațiuni judiciare

145

1321

945

587

Cererile comunicate Guvernului

126

216

135

93

Cererile soluționate:

516

423

463

309

– declarate inadmisibile sau
scoase de pe rol

(judecător unic)

0

0

230

230

– declarate inadmisibile sau
scoase de pe rol

(comitet)

412

360

142

9

– declarate inadmisibile sau
scoase de pe rol

(Secțiune)

65

26

62

57

– soluționate prin hotărâre

39

37

29

13

Măsuri provizorii:

3

4

7

5

– admise

0

0

0

0

– refuzate

3

4

7

5

 

Cererile pendinte în
fața Curții la 21 iulie 2011

 

Cererile pendinte, în total*

4331

 

Cererile pendinte în fața unei
formațiuni judiciare:

4095

 – Judecător unic

3048


Comitet (3 judecători)

133


Secțiune (7 judecători)

913


Marea Cameră (17 judecători)

1

 * inclusiv cererile
pentru care încă nu au fost primite formularele completate.

 Până la 31
decembrie 2010, Curtea a adoptat 196 hotărâri împotriva Moldovei, din care în 178 a constatat cel puțin o
violare a Convenției, în primul rând Articolul 6, dreptul la un proces
echitabil și Articolul 1 Protocolul Adițional, protecția proprietății, și în
una nu s-a constatat nici o violare.