Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a ales un nou Vice-Președinte – Josep Casadevall (Andorra) și a ales un nou președinte a Secțiunii a Patra – Lech Garlicki (Polonia).

Ei au fost aleși pe un termen de trei ani și vor prelua atribuțiile respective începând cu 4 noiembrie 2011.

Curtea este compusă dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre la Convenție (la momentul actual, în număr de 47). Judecătorii activează în cinci Secțiuni. În cadrul Secțiunilor sunt constituite Camere de șapte judecători. Cererile pot fi examinate și în Marea Cameră, compusă din 17 judecători. Curtea are doi Vice-Președinți care prezidează Secțiunile, celelalte trei Secțiuni au câte un Președinte.