La data de 19 septembrie 2011 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publice statisticile hotărârilor pentru perioada 1959-2010.


Statisticile sunt prezentate pentru fiecare Stat membru și sunt disponibile într-o
formă grafică.
. Ele indică cele mai frecvente violări, tipul hotărârii pronunțate de Curte și proporția hotărârilor și deciziilor în privința fiecărui stat membru la Convenție.


Drepturile violate, toate 47 State membre:


– dreptul la libertate și siguranță, art. 5 din Convenție – 11%;


– dreptul la un proces echitabil, art. 6 din Convenție – 20%;


– durata procedurilor, art. 6 din Convenție – 26%;


– protecția proprietății, art. 1 Prot. 1- 14%;


– alte drepturi – 29%.


Drepturile violate, Moldova:


– rele-tratamente, art. 3 din Convenție – 16%;


– dreptul la libertate și siguranță, art. 5 din Convenție – 13%;


– dreptul la un proces echitabil, art. 6 din Convenție – 25%;


– protecția proprietății, art. 1 Prot. 1- 20%;


– alte drepturi – 26%.


Tipul hotărârilor, toate 47 State membre:


– constatarea violării – 83%;


– acorduri amiabile/radierea de pe rol – 8%;


– lipsa violării – 6%;


– alte hotătâri (satisfacție echitabilă, revizuire, etc.) – 3%.


Tipul hotărârilor, Moldova:


– constatarea violării – 91%;


– acorduri amiabile/radierea de pe rol – 1%;


– lipsa violării – 1%;


– alte hotătâri (satisfacție echitabilă, revizuire, etc.) – 7%.


Hotărâri și deciziii, toate 47 State membre:


– cereri inadmisibile/radierea de pe rol – 96%;


– hotărâri – 4%.


Hotărâri și decizii, Moldova:


– cereri inadmisibile/radierea de pe rol – 92%;


– hotărâri – 8%.