La 20 septembrie 2011, CtEDO a pronunțat hotărârea Vartic și alții c. Moldovei (cererile nr. 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 și 13368/07).

Reclamanții Vasile Vartic, Ion Țurcan, Ion Tudoreanu, Elena Cernețchi și Elena Luniov au pretins în fața Curții, în particular, ca și în cauza Olaru și alții c. Moldovei, că dreptul lor de acces la justiție și dreptul la protecția proprietății garantate de art. 6 § 1 CEDO și art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO au fost violate în urma neexecutării unor hotărâri judecătorești favorabile acestora.

Cererea nr.12674/07

Printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție din 27 decembrie 2006 s-a dispus obligarea Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei al Republicii Moldova și autorităților locale de la Chișinău să acorde reclamantului spațiu locativ. La 24 decembrie 2007, Consiliul municipal Chișinău a adoptat o decizie de acordare a spațiului locativ Dlui Vartic, și anume un apartament în mun. Chișinău. În consecință, această decizie a fost executată.

Cererile nr. 13012/07 și 13339/07

Printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție din 2 august 2006 s-a dispus obligarea Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei al Republicii Moldova și autorităților locale de la Chișinău să acorde reclamanților spațiu locativ. La 24 decembrie 2007, și respectiv la 21 februarie 2008, Consiliul municipal Chișinău a adoptat două decizii de acordare a spațiului locativ Dlui Tudoreanu și Dlui Țurcan. În consecință, aceste decizii au fost executate.

Cererile nr. 13355/07 și 13368/07

Printr-o decizie decizie Curții Supreme de Justiție din 11 octombrie 2006 s-a dispus obligarea Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei al Republicii Moldova și autorităților locale de la Chișinău să acorde reclamanților spațiu locativ. La 21 februarie 2008, Consiliul municipal Chișinău a adoptat o decizie de acordare a spațiului locativ reclamanților, și anume câte un apartament în mun. Chișinău. În consecință, această deczie a fost executată.

Curtea a notat că hotărârile în favoarea reclamanților au rămas neexecutate pentru perioade de timp care variază între 12 și 19 luni. Curtea a constatat violări ale art. 6 § 1 CEDO și art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO în câteva cauze în ceea ce privește întârzierile în executarea hotărârilor definitive (a se vedea, Prodan c. Moldovei și Luntre și alții c. Moldovei, nr. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02 și 21945/02, 15 iunie 2004).

Prin urmare, Curtea a constatat că neexecutarea hotărârilor judecătorești într-un termen rezonabil constituie o violare a art. 6 § 1 CEDO și art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

În fața Curții, reprezentantul reclamanților a solicitat EUR 50,000 cu titlu de prejudiciu moral pentru toți reclamanții și EUR 1,080 pentru costuri și cheltuieli pentru fiecare.

Curtea a acordat Dlui Vasile Vartic – EUR 800, Dlui Ion Țurcan – EUR 1,200, Dlui Ion Tudoreanu – EUR 1,200, Dnei Elena Cernețchi – EUR 800 și Dnei Elena Luniov – EUR 800, precum și câte EUR 100 fiecărui reclamant cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de către A. Bîzgu.