Sursa foto: http://www.echr.coe.int

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova patru cererei noi:

THEO NATIONAL CONSTRUCT S.R.L. c. Moldovei, cererea nr. 72783/11 din 19 noiembrie 2011

Reclamantul, o societate cu răspundere limitată înregistrată în România, a investit mai mult de un million de euro într-o societate cu răspundere limitată din Moldova. În rezultatul unor proceduri civile iniţiate de partenerul moldovean, compania reclamantă și-a pierdut investiţia. Potrivit companiei reclamante, modul în care instanţele naţionale au examinat cauza a relevat o violare a drepturilor garantate de Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie, pentru motivul că instanţele au eşuat să aplice termenele de prescripţie.

Compania reclamantă a invocat că a avut loc violarea Articolului 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Curtea a invitat părţile să răspundă la următoarea întrebare :

  • Dacă a avut loc violarea dreptului companiei reclamante la respectarea bunurilor sale, în sensul Articolului 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie?

 

TEGULUM S.A. c. Moldovei, cererea nr. 53982/11 din 22 august 2011

Cererea vizează retragerea licenţei de activitate urmare a inactivităţii companiei reclamante pentru o perioadă mai mare de doi ani.

Compania reclamantă s-a plâns, în temeiul Articolului 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie, că ingerinţa în dreptul său de proprietate nu a fost legală şi că a fost dispropoţionată cu scopul urmărit. Ea a pretins că autorităţile au aplicat retroactiv noile prevederi legale privind retragerea licenţei pentru inactivitate şi la retragerea licenţei nici nu s-au conformat exigenţelor imperative ale noii legislaţei. Instanţele naţionale au respins acţiunea companiei reclamante împotriva deciziei autorităţilor naţionale. Cererea abordează chestiuni similare celor examinate în cauza Megadat.com SRL c. Moldovei, cererea nr. 21151/04, CEDO 2008 şi Baroul Partner-A c. Moldovei, cererea nr. 39815/07, 16 iulie 2009.

Compania reclamantă s-a plâns, de asemenea, în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenţie precum că instanţele naţionale și-au motivat insuficient deciziile.

Curtea a invitat părţile să răspundă la următoarele întrebări :

  • Dacă a avut loc o ingerinţă în dreptul companiei reclamante la respectarea bunurilor sale, în sensul Articolului 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie?
  • Dacă da, ingerinţa a fost în interes public, în concordanţă cu condiţiile prevăzute de lege şi a fost necesară reglementării folosirii bunurilor conform interesului general (a se vedea com SRL c. Moldovei, no. 21151/04, CEDO 2008)?

 

RED UNION FENOSA S.A. c. Moldovei, cererea nr. 70054/11 din 21 octombrie 2011

Cererea vizează anularea hotărârii definitive adoptate în cadrul procedurilor civile în rezultatul unei pretinse proceduri de revizuire abuzive. Compania reclamantă a pretins că procedurile de revizuire respective au fost de fapt un apel deghizat şi că partea oponentă a obţinut o reexaminare a cauzei contrar prevederilor Codul de procedură civilă care reglementează procedura de revizuire. Cauza abordează chestiuni privind respectarea principiului res judicata şi principiului securităţii raporturilor juridice similare celor din cauza Popov c. Moldovei (nr. 2), cererea nr. 19960/04, hotărârea din 06 decembrie 2005.

Compania reclamantă pretinde că a avut loc violarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Curtea a invitat părţile să răspundă la următoarele întrebări :

– Dacă a avut loc violarea drepturilor companiei reclamante garantate de Articolul 6 § 1 şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie, în urma redeschiderii cauzei de către Curtea de Apel Chişinău?

 

Andrei NĂSTASE c. Moldovei, cererea nr. 74444/11 din 10 noiembrie 2011

Cauza vizează condamnarea definitivă a reclamantului în cadrul procedurilor penale în absenţa sa pe când se afla în Federaţia Rusă în aşteptarea extrădării în Moldova, la cererea autorităţilor moldoveneşti. La întoarcerea reclamantului în Republica Moldova nu au avut loc o reexaminare a cauzei.

Reclamantul s-a plâns în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenţie pe motiv că nu a avut parte de un proces echitabil fiindcă procedurile au avut loc în absenţa sa.

Curtea a invitat părţile să răspundă la următoarea întrebare :

– Dacă reclamantul a avut parte de un proces echitabil pe marginea acuzaţiei în materie penală îndreptată împotriva sa, potrivit Articolului 6 § 1 din Convenţie ? În particular, dacă condamnarea reclamantului în absenţa sa este contrară acestei prevederi (a se vedea Sejdovic c. Italiei [MC], nr. 56581/00, § 82)?