Organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” lansează primele 4 volume ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Lucrarea reprezintă culegerea completă a hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești traduse în limba de stat. Traducerea jurisprudenței a fost efectuată de către organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului”.


Primele 3 volume, care sunt disponibile astăzi, includ hotărârile și deciziile pronunțate în perioada între 12 septembrie 1997 și 31 decembrie 2005. Cel de-al patrulea volum al lucrării va fi disponibil la sfârșitul lunii februarie 2008 și va include hotărârile și deciziile pronunțate în anul 2006. Hotărârile și deciziile sunt sistematizate în funcție de data pronunțării lor de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Varianta electronică a acestor hotărâri și decizii este, de asemenea, disponibilă pe pagina web a organizației obștești „Juriștii pentru drepturile omului” (volumul I, volumul II, volumul III, volumul IV).


Publicația a apărut în 1,000 de exemplare. Acestea vor fi distribuite gratuit judecătorilor, procurorilor, avocaților, principalelor biblioteci, autorități publice și organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului.  


Publicația a fost elaborată, cu precădere, cu scopul de a înlătura barierele lingvistice apărute la aplicarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului și de a asigura un mai bun acces al specialiștilor la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.


Traducerea și publicarea acestor hotărâri și decizii a fost făcută în cadrul unui proiect realizat între 2 octombrie 2006 și 31 decembrie 2007 cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.


Ca continuare a acestei idei, organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului”  intenționează să traducă și să publice hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești pronunțate începând cu 1 ianuarie 2007. Astfel, până la sfârșitul anului 2008, noi intenționăm să traducem toate hotărârile și deciziile în cauzele moldovenești care vor fi pronunțate până la 30 septembrie 2008. Imediat ce traducerea va fi efectuată, ea va fi accesibilă pe pagina web www.lhr.md. De asemenea, până la sfârșitul anului 2008, intenționăm să publicăm alte 3 volume cu jurisprudență. Aceste volume ar putea include jurisprudența pronunțată în perioadele ianuarie – iunie 2007, iulie – decembrie 2007 și, respectiv, ianuarie – iunie 2008.