Conform agendei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pentru data de 22 ianuarie 2008 a fost programată alegerea judecătorilor la CtEDO din partea Bulgariei, Irlandei, Letoniei, Moldovei și Turciei. Alegerea judecătorilor a fost efectuată prin vot secret. La ora 20:10, Președintele APCE a anunțat rezultatele alegerii. Distribuirea voturilor la alegerea judecătorului la CtEDO din partea Moldovei a fost următoarea:


Mihail POALELUNGI – 97 voturi


Maria POSTOICO – 72 voturi


Veaceslav ZAPOROJAN – 10 voturi.


Mandatul de judecător la CtEDO al dlui Poalelungi va începe la 1 mai 2008 și va expira la 30 aprilie 2014.


Procedura de vot a fost precedată de o intervievare a candidaților de către sub-comitetul Adunării Parlamentare pentru alegerea judecătorilor la CtEDO. Din componența sub-comitetului nu au făcut parte dl Serhiy HOLOVATY (din Ucraina) și dna Maria POSTOICO (din Moldova), deoarece aceștia au fost incluși de Guvernele lor în lista candidaților la funcția de judecător la CtEDO.


Interviul a avut loc la 18 decembrie 2007, în incinta oficiului CoE de la Paris. Candidații au fost intervievați separat, conform ordinii alfabetice. Intervievarea candidaților a fost programată pentru ora locală 10.20, 10.40 și, respectiv, 11.00. La interviu, fiecare candidat a fost rugat să facă o scurtă prezentare a carierei sale și a procedurii de selectare la nivel național iar, ulterior, să răspundă la întrebările membrilor sub-comitetului. Întrebările membrilor sub-comitetului vizau chestiuni generale cu privire la interpretarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului (ex. corelația dintre Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și Carta Socială Europeană), activitatea CtEDO (ex. măsurile care ar permite CtEDO să-și sporească eficiența) și relațiile dintre Consiliul Europei și alte organizații internaționale (ex. colaborarea dintre CoE și ONU). Intervievarea are loc în una din limbile oficiale ale CoE, fără a se acorda timp special pentru pregătirea răspunsurilor. După interviu, candidatul era rugat să părăsească sala în care avea loc intervievarea.   


***


Reamintim că, la 19 noiembrie 2007, Comisia pentru selectarea candidaților din partea Moldovei la postul de judecător la CtEDO a selectat candidații de mai sus. Prin hotărârea Guvernului nr. 1312, din 29 noiembrie 2007, Guvernul a aprobat candidaturile și a indicat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene să notifice aceste candidaturi CoE. Printr-o scrisoare din 30 noiembrie 2007, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei a transmis lista candidaților și CV-urile lor la CoE.


Actualmente, mandatul judecătorilor CtEDO este de 6 ani. Mandatul actualului judecător din partea Moldovei, dl Stanislav PAVLOVSCHI, a expirat la 1 noiembrie 2007. Conform art. 23 CEDO, până la înlocuirea sa, actualul judecător continuă să-și exercite funcția. Dl Pavlovschi își continuă activitatea și în prezent, deoarece, în luna septembrie 2007, Consiliul Europei a respins prima listă a candidaților la funcția de judecător la CtEDO propusă de Guvernul Republicii Moldova în primăvara anului 2007.


Conform articolului 40 b) al Regulilor de procedură ale APCE, se consideră ales candidatul care obține mai mult de 50 % din numărul de voturi valabil exprimate. În cazul în care nici unul dintre candidați nu întrunește numărul necesar de voturi, se organizează turul doi de scrutin. În acest caz, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi.