10 iulie 2018 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Cucu şi alţii c. Moldovei, cererile nr. 7753/1375188/13 şi 76511/14, constatând în unanimitate, violarea Articolului 5 § 1 (detenția ilegală) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, concluzionând că sumele acordate de instanţele naţionale sunt considerabil mai mici decât cele acordate de Curte în cauze similare. Totodată, Curtea le-a acordat reclamanților suma cumulată de 16.500 Euro cu titlu de prejudiciu moral, precum și costuri și cheltuieli.

În fapt

Reclamanții, Alexandru Cucu, Eugeniu Tanasiev şi Vadim Vladarcic, născuţi respectiv în 1990, 1988 şi 1957, locuiesc în Chişinău.

Primul şi al doilea reclamant au fost reţinuţi la data de 8 şi 9 aprilie 2009, în urma protestelor ce au avut loc după alegerile din 05 aprilie 2009. Ei au fost plasaţi în detenţie pentru 10 şi 7 zile, respectiv.

Al treilea reclamant a fost acuzat de fraudă şi plasat în arest preventiv pentru perioadele 15-18 aprilie 2004 şi 28 iulie-03 august 2005. Guvernul a disputat faptul că al treilea reclamant a fost deţinut în perioada 28 iulie-03 august 2005.

Reclamanţii au înaintat acţiuni civile în temeiul Legii nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti,  solicitând respectiv 115.000 Lei, 600.000 Lei şi 80.000 Lei, pentru compensarea prejudiciului moral. La data de 11 decembrie 2013, 03 iulie 2013 şi 28 mai 2014 Curtea Supremă de Justiţie a concluzionat că detenţiile reclamanţilor au fost contrare Articolului 5 din Convenţie şi le-a acordat despăgubiri de 15.000 Lei, 7.000 Lei şi 6.000 Lei, respectiv. Suplimentar primul şi al doilea reclamant au primit din partea Guvernului sumele de 10.000 Lei şi 7.000 Lei.

În faţa Curţii reclamanţii s-au plâns în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenţie pentru detenţie ilegală pentru 10, 7 şi 9 zile. De asemenea, reclamanţii s-au plâns în temeiul Articolului 5 § 5 din Convenţie de lipsa unui remediu efectiv.

Decizia Curții

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 5 § 1 din Convenţie, concluzionând că sumele acordate de instanţele naţionale sunt considerabil mai mici decât cele acordate în cauze similare (a se vedea Ganea c. Moldovei, nr. 2474/06, 17 mai 2011, unde reclamantului i-a fost acordată suma de 6.000 Euro pentru detenţie ilegală, şi Cristina Boicenco c. Moldovei, nr. 25688/09, 27 septembrie 2011, unde reclamantei i-a fost acordată suma de 6.000 Euro pentru detenţie ilegală).

Curtea a considerat că nu este necesar să examineze separat restul plângerilor reclamanţilor privind violarea Articolului 5 § 5 din Convenţie.

Reclamanţii au solicitat 30.000 Euro, 40.000 Euro şi 15.000 Euro, respectiv, cu titlu de prejudicii şi 4.850 Euro, 2.800 Euro şi 4.160 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat fiecărui reclamant câte 4.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi câte 1.500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Primii doi reclamanţi au fost reprezentanţi de A. Croitor, iar al treilea reclamant a fost reprezentat de I.Oancea şi G. Malic, avocaţi din Chişinău.