Foto: https://www.echr.coe.int

La data de 22 martie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice șase decizii pe cauze îndreptate împotriva Moldovei. În trei cauze, Guvernul a recunoscut încălcarea Convenției și s-a obligat să achite reclamanților suma totală de 19.000 Euro. Alte trei cauze au fost radiate din varii motive, după cum urmează:

Curtea a radiat cererea reclamantului Sergiu Hodorogea c. Moldovei, nr. 59527/15. Acesta a pretins violarea Articolului 5 § 1 din Convenţie, că detenția sa a fost contrară prevederilor legale şi violarea Articolului 3, condiții proaste de detenţie în Penitenciarul nr. 13. Părţile au încheiat un acord de reglementare amiabilă, prin care Guvernul a recunoscut violarea Convenţiei şi s-a obligat să achite reclamantului suma de 9.000 Euro cu titlu de prejudicii materiale și morale, precum și costuri și cheltuieli.

Curtea a radiat cererea reclamantului Ruslan Godniuc c. Moldovei, cererea nr. 16997/15. Acesta a pretins violarea Articolului 5 § 1 din Convenţie, ilegalitatea detenţiei. Părţile au încheiat un acord de reglementare amiabilă, prin care Guvernul a recunoscut violarea Convenţiei şi s-a obligat să achite reclamantului suma de 4.000 Euro cu titlu de despăgubiri.

Curtea a radiat cererea reclamanţilor Iurie Morozan c. Moldovei, nr. 67626/13. Acesta a pretins violarea Articolului 5 § 1 din Convenţie, ilegalitatea detenţiei. Părţile au încheiat un acord de reglementare amiabilă, prin care Guvernul a recunoscut violarea Convenţiei şi s-a obligat să achite reclamantului suma de 6.000 Euro cu titlu de despăgubiri.

Curtea a radiat cererea reclamantei Valentina Colesnic c. Moldovei, nr. 76240/12, care a pretins violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie și Articolului 1 din Protocolul nr. 1, invocând anularea abuzivă a unei hotărâri judecătorești din 9 august 2010. Prin scrisoarea din 30 mai 2017, avocatul reclamantei a informat Grefa că nu mai dorește să continue examinarea cererii în fața Curții, motivat această decizie prin adoptarea unei noi hotărâri judecătorești definitive a Curții Supreme de Justiție din 17 mai 2017, înlăturând efectele anulării anterioare și acordând despăgubiri.

Curtea a radiat cererea reclamanților Societatea Scriitorilor Români din Moldova și alții c. Moldovei, nr. 4470/08, care au pretins violarea Articolului 11 din Convenţie. Reclamanții nu au răspuns la ultima scrisoare a Grefei din 19 octombrie 2017, recepționată de reprezentantul lor la 8 noiembrie 2017. În aceste condiții, conform articolului 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a considerat că reclamanții nu mai doresc să continue examinarea cererii lor.

Curtea a radiat cererea Red Union Fenosa S.A. c. Moldovei, nr. 40738/10, dat fiind faptul că societatea reclamantă nu ar fi prezentat informația completă privind faptele cauzei. Detalii găsiți aici.