Sursa foto: www.legal-land.ro

În hotărârea din 30 ianuarie 2018 în cauza Sekmadienis Ltd. c. Lituaniei (cererea nr. 69317/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate,  a constatat că a fost încălcat art. 10 (dreptul la libertatea de exprimare) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Cauza viează amendarea Sekmadienis Ltd., o companie de îmbrăcăminte, pentru plasarea în Vilnius și pe site-ul său a unor reclame, conținând figuri religioase, considerate de către autoritățile și instanțele lituaniene ca fiind contrare moralei publice.

În fapt

În noiembrie 2012, Inspectoratul de Stat pentru Produse Nealimentare a declarat că afișele publicitare făceau uz într-un mod inadecvat și lipsit de respect de simboluri religioase, putând fi din aceste motive considerate contrare moralei publice. Afișele publicitare înfățișau persoane îmbrăcate în haine cu sloganuri precum „Isuse, ce pantaloni!”, „O Maria, ce rochie!” și „O Isuse [și] Mario, ce haine!”

Bazându-se pe aceste constatări, Autoritatea de Stat pentru Protecția Drepturilor Consumatorului a decis că afișele de promovare a colecției încălcau prevederile legate de morala publică ale Legii privind publicitatea și a amendat compania cu 2.000 de litas (579 Euro).

Compania a contestat amenda. În primă instanță, judecătorii s-au bazat, printre altele, pe o scrisoare trimisă de Conferința Episcopiilor Lituaniene, semnată de o sută de credincioși, care au pretins că afișele le-au jignit sentimentele de natură religioasă. Amenda a fost menținută și de instanța ierarhic superioară.

În opinia instanțelor din Lituania, anunțurile difuzate au fost în mod evident contrare moralei publice, dat fiind că religia, constituind un anumit tip de viziune asupra lumii, contribuie în mod inevitabil la dezvoltarea morală a societății. Potrivit judecătorilor, simbolurile de natură religioasă ocupă un loc important în sistemul de valori spirituale al indivizilor și societății în ansamblu, iar utilizarea lor necorespunzătoare le înjosește și contravine normelor morale și etice universal acceptate, astfel că forma aleasă de a face publicitate a încălcat bunele moravuri și principiile respectării valorilor credinței creștine și a simbolurilor sale sacre.

Decizia Curții

Curtea a constatat că, în ciuda faptului că a declanșat o serie de plângeri (inclusiv prin intermediul autorității teritoriale a Bisericii Romano-Catolice din Lituania), anunțurile nu au fost ofensatoare și nu au incitat la ură. De asemenea, autoritățile naționale nu au oferit justificări satisfăcătoare de ce o astfel de utilizare a simbolurilor religioase ar fi fost contrară moralei publice.

Prin urmare, autoritățile naționale nu au realizat un echilibru just între protecția moralei publice și drepturile persoanelor religioase, pe de o parte, și  dreptul companiei reclamante la libertatea de exprimare, pe de altă parte.