25 ianuarie 2018 – Conform raportului pentru 2017 al Curții Europene a Drepturilor Omului, la 31 decembrie 2017, 1.348 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 11 din 47 de state(1.283 de cereri  în anul 2016 și locul 12).

Dintre acestea, 758 cereri vizând Moldova au fost alocate unui organ judiciar (834 cereri în 2016); 67 cereri au fost comunicate Guvernului (41 cereri în anul 2016); 633 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol (750 cereri în 2016); au fost pronunțate 16 hotărâri, vizând 17 cereri (23 hotărâri în anul 2016 referitor la 27 de cereri).

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova este pe locul 7, cu indicele 2,13 cereri la 10.000 locuitori. În 2016 Moldova era situată la fel pe locul 7, însă cu indicele de 2,36 cereri la 10.000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2017, Curtea a pronunțat 16 hotărâri (23 în anul 2016), dintre care în 10 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. În șase cauze, în privința Moldovei, nu a fost constatată nicio violare a Convenției, fiind constatată responsabilitatea Federației Ruse. Suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite reclamanților se ridică la 95.348 Euro (187.407 Euro în anul 2016).

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2017 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova:

  • Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant pe timpul detenției (3 cauze);
  • Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (5 cauze);
  • Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (2 cauze);
  • Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (1 cauză);
  • Articolul 11 – Libertatea de întrunire și asociere (1 cauză);
  • Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (1 cauză);
  • Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (1 cauză);
  • Articolul 34 – Cereri individuale (1 cauză).

Totodată, în 2017 Curtea Europeană a făcut publice 11 decizii. O decizie a fost radiată ca urmare a încheierii tranzacției amiabile dintre Guvernul RM cu reclamantul. În această cauză, Guvernul s-a obligat să achite reclamantului suma de 12.000 Euro, pentru acoperirea oricăror prejudicii suportate.

Prin hotărârile și deciziile pronunțate în 2017, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească în total compensații în mărime de 107.348 Euro (236.804 Euro în anul 2016).

Până la data de 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunțat 354 de hotărâri, dintre care în 317 a fost constatată cel puțin o violare a Convenției de Republica Moldova, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de 14.332.834 Euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (127), protecția proprietății (108), tratamentul inuman și degradant (83), dreptul la libertate și siguranță (80).

Juriștii pentru Drepturile Omului au lansat o bază de date care conține jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului contra Republicii Moldova. Aceasta permite analiza cauzelor după mai multe criterii: tipul actului, soluția, organul emitent, anul pronunțării, articolul vizat, sumele achitate de Guvern. Totodată, cauzele pot fi sortate, crescător sau descrescător, în funcție de mărimea despăgubirilor sau anul pronunțării soluției.

Astfel, la distanță de câteva click-uri, vizitatorul poate afla câte hotărâri au fost pronunțate, de exemplu, în anul 2017, care sunt despăgubirile achitate, în câte cauze s-a constatat încălcarea articolului 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, toate înregistrările pot fi exportate în format editabil.

Baza de date este găzduită de site-ul Juriștii pentru Drepturile Omului, www.lhr.md, și este accesibilă aici.

 

Statistica CtEDO pentru anul 2017

La ziua 31 decembrie 2017 aproximativ 56.250 de cereri erau pendinte în fața unui organ decizional, față de 79.750 de cereri în 2016, atestându-se o scădere de 29%. Aproape 72% (ceea ce constituie 40.497cereri) din numărul cauzelor pendinte au fost înaintate împotriva a șase state: România – 9.920; Federația Rusă – 7.747; Turcia – 7.518;Ucraina – 7.112;Italia – 4.665 și Ungaria – 3.535.

Pe perioada anului 2017, Curtea a comunicat 7.225cereri (o scădere cu 24% față de 2016, când au fost comunicate 9.533 cereri).

În anul 2017, Curtea a pronunțat 1.068 de hotărâri, o creștere de 8% față de 993 în 2016. Totodată, au fost soluționate 15.595cereri, în comparație cu doar1.926 în 2016, ceea ce constituie o creștere cu 709%. Această diferență de procent se explică prin faptul că, în 2017, Marea Cameră a respins 12.148 cereri printr-o singură hotărâre. Mai mult de jumătate dintre hotărârile pronunțate vizează 4 state, și anume: Federația Rusă – 305, Turcia –116, Ucraina – 87 și România –69, ceea ce constituie 577 de hotărâri. În 908 de hotărâri Curtea a constatat cel puțin o violare a Convenției de către Statul pârât.

Potrivit raportului, 63.350 de cereri au fost alocate unui organ judiciar, o creștere de 19% comparativ cu anul 2016 (53.400). 49.400 dintre acestea au fost identificate drept cauze ce țin de competența unui  singur judecător, care ar putea fi declarate inadmisibile (o creștere de 36% față de 2016). Au fost identificate 13.950 de cereri ca fiind cauze probabile ale Camerei sau ale Comitetului (o scădere de 18%). Cel mai mare număr de cereri alocate unui organ judiciar s-a atestat în 2013, când au fost alocate 65.800 de cereri.

La 31 decembrie 2017 numărul de cereri în etapa pre-judiciară a fost de 12.600, o scădere de 9% în raport cu aceeași dată a anului precedent (13.800). Numărul de cereri respinse din motive administrative, în 2017 a fost 22.650, o scădere de 8%. 61% din aceste cereri au fost respinse pentru nerespectarea cerințelor articolului 47 din Regulamentul Curții (Conținutul unei cereri individuale).

În 2017,89.951 cereri au fost respinse, ceea ce constituie o creștere de 123% în raport cu anul 2016 (38.506). Numărul cererilor respinse l-a depășit pe cele alocate cu mai mult de 22.500. Ca urmare, stocul de cereri alocate pendinte în fața Curții a scăzut pe parcursul anului, cu 29%, de la 79.750 la 56.250.

În 2017, un număr de 70.356 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate din lista cauzelor de către un judecător unic, un Comitet, o Cameră sau Marea Cameră, o creșterede92% comparativ cu 2016 (36.579).

În anul 2017, formațiunea judecătorului unic a soluționat 66.156 cereri, o creștere de 113% față de 2016 (30.996).

2.882 cereri au fost radiate de pe rol de către o Cameră sau un Comitet, printr-o decizie sau o hotărâre, ca urmare a unei reglementări amiabile sau a unei declarații unilaterale, atestânduse o scădere de 40% (3.772 în anul 2016). Numărul reglementărilor amiabile (1.528) a scăzut cu 24% (2.006 în anul 2016), iar declarațiile unilaterale au scăzut cu 57% (754 comparativ cu 1.767 în anul 2016).