Foto: http://www.echr.coe.int

18.01.2018 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică decizia în cauza Chimirciuc c. Moldovei, cererea nr. 56580/09.

Reclamanta, Elena Chimirciuc, născută în 1973, din Chișinău a sesizat Curtea privind violarea articolului 6 § 1 din Convenție. Detaliile cauzei le găsiți aici.

Reclamanta nu a răspuns la scrisoarea Grefei din 7 iunie 2017, recepționată de reprezentantul său la 21 iunie 2017, care stipula că termenul de prezentare a observațiilor sale a expirat la data de 29 martie 2017 și că nicio prelungire a timpului nu a fost solicitată. Totodată, reprezentantului reclamantei i-a fost adus la cunoștință conținutul articolul 37 § 1 (a) al Convenției, care prevede că Curtea poate radia cererea de pe rol atunci când circumstanțele conduc la concluzia că reclamantul nu intenționează să continue examinarea cauzei.

În lumina celor expuse, conform articolului 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a considerat că reclamanta nu mai dorește să continue examinarea cererii sale. Mai mult decât atât, în conformitate cu articolul 37 § 1, Curtea a constatat că nu există circumstanțe speciale, respectarea drepturilor omului, care să impună continuarea examinării cauzei. Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol.

În fața Curții reclamanta a fost reprezentată de către M.I. Ioniță, avocat din Chișinău.