Sursa foto: CtEDO

La data de 07 noiembrie 2017 au avut loc audieri în cauzele Big Brother Watch și alții c. Marii Britanii (cerere nr. 58170/13), Bureau of Investigative Journalism și Alice Ross c. Marii Britanii (cerere nr. 62322/14) şi 10 Human Rights Organisations c. Marii Britanii (cerere nr. 24960/15).

Cauzele vizează interceptarea în masă a comunicărilor externe de serviciile secrete ale Marii Britanii, precum şi schimbul de informaţii dintre Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii.

Reclamanţii în aceste trei cauze consideră că, din cauza caracterului sensibil al activităţilor desfășurate, comunicările sale puteau fi interceptate de serviciile secrete ale Marii Britanii sau ale Statelor Unite ale Americii.

Big Brother Watch și alții este o cauză iniţiată de trei ONG-uri cu sediul la Londra şi un academician din Berlin, toţi lucrând la nivel internaţional în domeniul vieţii private şi libertăţii de exprimare; Big Brother Watch este în special foarte critică în ceea ce priveşte supravegherea excesivă.

Bureau of Investigative Journalism și Alice Ross este o cauză iniţiată de organizaţia media şi unul din reporterii săi, Alice Ross. Investigaţiile acestora deseori ating chestiunii vizând securitatea naţională, cum ar fi dronele de război.

10 Human Rights Organisations este o cauză iniţiată de 10 ONG-uri pentru drepturile omului care au contacte permanente cu ONG-uri, politicieni, jurnalişti, avocaţi, victime ale abuzurilor drepturilor omului, informatori, atât naţionali, cât şi internaţionali. Informaţia conţinută în comunicările lor deseori include materiale sensibile şi/sau confidenţiale.

În una din cauze, 10 Human Rights Organisations, reclamanţii au iniţiat proceduri naţionale, în particular au depus plângeri la Investigatory Powers Tribunal (IPT) în care s-au plâns de interceptarea în masă a comunicărilor externe de serviciile din Marea Britanie şi de regimul de schimb a informaţiei. Ca urmare a unei şedinţe închise, Guvernul a făcut publică informaţia despre aranjamentele “sub linia de plutire” privind regimul de schimb a informaţiei. IPT a stabilit, ca urmare a acestei dezvăluiri, că aranjamentele interne erau catalogate în mod suficient şi subiect a unei supravegheri adecvate. Prin urmare, în timp ce aranjamentele contraveneau articolului 8 până la dezvăluire, ceea ce nu a mai avut loc. În ceea ce priveşte interceptarea în masă a comunicărilor externe de serviciile secrete a Marii Britanii, IPT a constatat că regimul şi garanţiile erau suficient de conforme cerinţelor jurisprudenţei Curţii Europene.

În faţa Curţii, toţi reclamanţii s-au plâns de violarea articolului 8, dreptul la respectul vieţii private şi corespondenţei. Reclamanţii în cauza Bureau of Investigative Journalism și Alice Ross şi 10 Human Rights Organisations, de asemenea s-au plâns în temeiul articolului 10, libertatea de exprimare. În final, reclamaţii în cauza 10 Human Rights Organisations s-au plâns în temeiul articolului 6, dreptul la un proces echitabil, de procedurile în faţa IPT, şi în temeiul articolului 14, interzicerea discriminării în conjuncţie cu articolul 8 şi 10, că regimul juridic pentru interceptarea comunicărilor externe acordă garanţii adiţionale persoanelor care se află în insulele britanice.

Ulterior deliberărilor, care vor fi închise, Curtea va pronunţa hotărârea sa în aceste cauze.