La 29 aprilie 2009,  după audierea raportului dnei Josette DURRIEU și al dlui Egidijus VAREIKIS, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat Rezoluția 1666 (2009) privind funcționarea instituțiilor democratice în Moldova.


APCE și-a exprimat îngrijorarea privind conformarea parțială a autorităților moldave cu recomandările sale anterioare privind îmbunătățirea procesului electoral și consolidarea instituțiilor democratice înainte de alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009. APCE a subliniat că ridicarea pragului electoral de la 4% la 6%, interzicerea blocurilor electorale și restricțiile de ocupare a funcțiilor publice de către funcționarii cu dublă și multiplă cetățenie au restrâns posibilitatea opoziției de a participa efectiv la procesul politic și a slăbit pluralismul.


APCE a deplâns faptul că protestul pașnic care a început la 6 aprilie 2009 în fața clădirii Parlamentului și a Președinției, în principal, la inițiativa tinerilor care nu au acceptat rezultatele alegerilor, au degenerat la 7 aprilie 2009 în atacuri violente și devastarea clădirilor publice. Instituția europeană a condamnat în mod ferm asemenea acte de violență, considerând că acestea nu pot fi utilizate într-o societate democratică ca o modalitate de exprimare a opiniei politice.   


Adunarea Parlamentară și-a exprimat dezacordul cu afirmațiile autorităților moldave care au urmat imediat după violențe, în care oficialii de cel mai înalt nivel politic au acuzat opoziția de protestele violente cu scopul de a organiza o lovitură de stat. APCE a subliniat că autoritățile trebuiau să fie mai rezervate în declarațiile lor pentru a calma situația.


APCE și-a exprimat îngrijorarea sa deosebită privind actele de violență comise de poliție în perioada evenimentelor post-electorale, și anume maltratarea deținuților, încălcarea dreptului la un proces echitabil și restricțiile disproporționate a accesului la informații, libertatea presei și atacurile împotriva jurnaliștilor. Adunarea a notat că deține informații potrivit cărora mai mult de 300 de tineri au fost arestați și 9 persoane sunt în continuare private de libertate.


Instituția europeană a îndemnat să fie imediat pornită o anchetă independentă care să examineze aprofundat cazurile de violență și ca persoanele vinovate să fie atrase la răspundere.


Adunarea Parlamentară a îndemnat autoritățile moldave să implementeze recomandările sale conținute în Rezoluția 1572 (2007) și să continue reformele în domeniul legislației electorale, mass-media și a poliției. De asemenea, instituția a recomandat sporirea eficacității sistemului judecătoresc și îmbunătățirea considerabilă a condițiilor de detenție.


APCE a mai recomandat:  1. recunoașterea legalității deciziei Curții Constituționale de confirmare a rezultatelor alegerilor de către toate părțile politice interesate fie că reprezintă majoritatea, fie opoziția. Orice persoană care contestă rezultatele alegerilor are dreptul de a folosi orice remediu legal disponibil, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

  2. condamnarea imediată a violențelor de către autorități și toate părțile politice interesate și angajarea acestora la folosirea doar a modalităților democratice în apărarea pozițiilor, ideilor și programelor lor;

  3. pornirea imediată a unei anchete independente, transparente și credibile privind evenimentele post-electorale și a circumstanțelor care au condus la acestea; suplimentar la investigația independentă privind la pretinsele încălcări ale drepturilor omului menționate mai sus;

  4. angajarea într-un dialog constructiv a partidelor care au trecut pragul electoral în cadrul procesului electoral pentru a rezolva actuala criză politică; alegerea viitorului Președinte al țării trebuie să ofere o oportunitate concretă de a restabili încrederea în procesul democratic;

  5. pornirea unui dialog între reprezentanții majorității parlamentare și a opoziției, cu participarea largă a forțelor extra-parlamentare și a societății civile, pentru a stabili viziunea lor pentru viitorul țării, în faza principiilor democratice și integrări europene, la care ei au subscris;

  6. adoptarea promptă a unui plan de acțiuni de către noul Parlament, care să conțină măsuri concrete și termene de implementare a recomandărilor APCE conținute în acesta rezoluție, precum și angajamentele stabilite în Rezoluția 1572 (2007) privind onorarea obligațiilor și angajamentelor de către Moldova.

APCE va continua să monitorizeze situația din Moldova și la următoarea sesiune, din iunie 2009, Comisia de monitorizare va prezenta progresele obținute de către autoritățile moldave și a opoziției privind implementarea recomandărilor acestei rezoluții și a rezoluțiilor anterioare și va propune Adunării acțiuni suplimentare care vor fi necesare.


 


Textul Rezoluției 1666 (2009) în limba engleză poate fi accesat aici


Textul Rezoluției 1666 (2009) în limba franceză poate fi accesat aici


Textul Doc. 11878 în limba engleză poate fi accesat aici


Textul Doc. 11878 în limba franceză poate fi accesat aici