La 12 mai 2009, în cadrul sesiunii a 19-cea a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei care a avut loc la Madrid, reprezentații celor 47 de state membre la Consiliul Europei au adoptat Protocolului nr. 14 bis la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.


Acest Protocol a fost conceput și propus spre adoptare cu scopul de a mări capacitatea de procesare a cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.


Protocolul nr. 14 bis constituie o soluție temporară pentru punerea în aplicare a două prevederi conținute în Protocolul nr. 14 la CEDO. Astfel, un judecător unic va putea declara inadmisibile cererile care în mod vădit nu corespund condițiilor de admisibilitate, funcție exercitată actualmente de Comitetul de 3 judecători. Cea de-a doua modificare adusă constă în faptul că competența Comitetului de 3 judecători va fi extinsă la examinarea cauzelor repetitive. Comitetul de 3 judecători, în locul Camerei de 7 judecători, va avea competența de a declara aceste cereri admisibile și de a se pronunța asupra fondului acestora.


Potrivit raportorului Klaas de Vries, aceste două măsuri vor putea mări eficiența Curții cu 20-25 %.


Protocolul nr. 14 bis va fi deschis pentru semnare la 27 mai 2009. El va intra în vigoare după 3 luni de la data exprimării acordului de către al treilea stat de a fi legat prin acest tratat. Tratatul poate să genereze provizoriu efecte în raport cu un stat și fără exprimarea veritabilă a acordului, prin formularea unei declarații în temeiul art. 7 al Protocolului. Tratatul nu va genera efecte pentru statele care nu și-au exprimat acordul de a fi legat prin el. Pentru statele părți el va înceta să genereze efecte odată ce Protocolul nr. 14 va intra în vigoare.


Totuși, Consiliul Europei a afirmat că intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14 continuă să rămână principala prioritate. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a deplâns faptul că Duma de Stat a Rusiei a refuzat până acum să ratifice Protocolul nr. 14, blocând astfel intrarea în vigoare a acestuia.