La 12 mai 2008, Guvernul Republicii Moldova a depus o cerere de retrimitere în fața Marii Camere a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Curtea) din 12 februarie 2008 în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04).


Printr-o scrisoare din 8 iulie 2008, Oferta Plus SRL a fost informată de Curte că, la 7 iulie 2008, panelul de 5 judecători al Marii Camere a Curții a respins cererea Guvernului de retrimitere.


Prin urmare, până la 7 octombrie 2008, Republica Moldova trebuie să plătească companiei Oferta Plus SRL echivalentul în MDL a EUR 2,535,104.


*  *  *


Hotărârile Curții


Anterior, la 19 decembrie 2006, Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la fondul cauzei Oferta Plus SRL c. Moldovei, în care a constatat că urmărirea penală pornită împotriva directorului companiei reclamante a avut scopul de a-l descuraja Oferta Plus SRL să mențină această cerere la Curte. De asemenea, Curtea a constatat că casarea hotărârii judecătorești din 27 octombrie 1999 pronunțată în favoarea companiei reclamante, privind plata sumei de MDL 20 milioane de către Ministerul Finanțelor, a fost „eronată”. Această hotărâre a devenit definitivă la 23 mai 2007.


La 12 februarie 2008, Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei. Potrivit acestei hotărâri, Curtea a obligat Guvernul Republicii Moldova să plătească reclamantului EUR 2,500,000 cu titlu de prejudicii materiale, EUR 25,000 cu titlu de prejudicii morale și EUR 10,104 cu titlu de costuri și cheltuieli.


*  *  *


Acțiunile întreprinse de Guvern împotriva Oferta Plus SRL


Deși încă din 23 mai 2007 exista un lucru judecat constatat de Curte precum că directorul reclamantului este nevinovat în comiterea infracțiunilor ce i se incriminează, până în primăvara anului 2008 procuratura Republicii Moldova a insistat asupra condamnării directorului reclamantului la 15 ani privațiune de libertate.


Astfel, după ce a aflat că cererea de mai sus a fost depusă la Curte, la cererea Ministerului Finanțelor, Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat o hotărâre prin care a casat hotărârea judecătorească din 27 octombrie 1999, iar Procuratura Generală a intentat un dosar penal împotriva directorului reclamantului pentru faptul că a insistat asupra executării acestei hotărâri judecătorești până la casare. 


La 4 ianuarie 2007, după ce a fost pronunțată prima hotărâre a Curții, Oferta Plus SRL a depus o cerere de revizuire prin care a solicitat Plenului Curții Supreme de Justiție să caseze hotărârea sa prin care a fost casată hotărârea din 27 octombrie 1999. La 29 octombrie 2007, Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat o hotărâre prin care a admis cererea Oferta Plus SRL, a menținut hotărârea din 27 octombrie 1999, însă a dispus ca hotărârea din 1999 „nu urmează a fi pusă în executare”. De fapt, aceasta înseamnă că Oferta Plus SRL nu avea dreptul să primească sumele acordate prin hotărârea din 1999. Cinci judecători ai Curții Supreme de Justiție nu au fost de acord cu interdicția de a pune în executare hotărârea (Valeriu DOAGÄ‚, Sveatoslav MOLDOVAN, Iuliana OPREA, Mihail POALELUNGI și Tatiana RÄ‚DUCANU). În hotărârea sa din 12 februarie 2008 (para. 69), Curtea și-a exprimat profunda îngrijorare și regret de faptul că însăși Plenul CSJ nu a ținut cont de constatările din hotărârea Curții din 19 decembrie 2006 și chiar a pronunțat o hotărâre diametral opusă acesteia.


În septembrie 2006, dosarul penal intentat împotriva directorului reclamantului a fost expediat instanței de judecată pentru examinare. La 28 iunie 2007, Judecătoria Centru a adoptat o sentință de achitare integrală a directorului Oferta Plus SRL, în pofida cererii procuraturii de condamnare la 15 ani privațiune de libertate. Instanța de judecată s-a bazat pe constatările din hotărârea Curții din 19 decembrie 2006.


Deși hotărârea Curții din 19 decembrie 2006, prin care s-a constatat că dosarul penal nu servește unui scop legitim, a devenit definitivă la 23 mai 2007, la 26 iulie 2007, procuratura a depus apel împotriva sentinței din 28 iunie 2007, solicitând condamnarea directorului Oferta Plus SRL la 15 ani privațiune de libertate. La 12 octombrie 2007, Curtea de Apel Chișinău a adoptat o decizie prin care a respins apelul procuraturii ca fiind neîntemeiat.


La 12 octombrie 2007, procuratura a depus recurs la decizia Curții de Apel Chișinău din 12 octombrie 2007, prin care a solicitat condamnarea directorului Oferta Plus SRL la 15 ani privațiune de libertate. La 1 aprilie 2008, Curtea Supremă de Justiție a adoptat o decizie prin care a respins cererea de recurs. Un judecător (Sergiu FURDUI) a avut o opinie separată, considerând că directorul Oferta Plus SRL trebuia condamnat.


*  *  *


Atragerea la răspundere a persoanelor vinovate


La 26 decembrie 2006, Oferta Plus SRL a depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii prin care a solicitat să atragă la răspundere disciplinară judecătorii vinovați de încălcarea drepturilor lui. Printr-un răspuns al Președintelui Consiliului din 26 ianuarie 2007, Oferta Plus SRL a fost informată că „la adoptarea hotărârilor judecătorești menționate de Oferta Plus SRL nu au fost constatate încălcări intenționate sau din culpă gravă a legii” de către judecători.


La 26 decembrie 2006, Oferta Plus SRL a depus o cerere la Procuratura Generală prin care a solicitat să se verifice dacă comportamentul funcționarilor publici, procurorilor și judecătorilor, implicați în casarea hotărârii din 27 octombrie 1999 și pornirea urmăririi penale împotriva directorului reclamantului întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor, contravențiilor administrative sau a abaterilor disciplinare. Printr-o ordonanță a Procuraturii Generale din 6 noiembrie 2007, a fost refuzată pornirea urmăririi penale pe motiv că „în acțiunile persoanelor vizate lipsesc elementele infracțiunii”.


*  *  *


Oferta Plus SRL a fost reprezentată la Curte de către Vladislav GRIBINCEA, membru al organizației obștești „Juriștii pentru drepturile omului”.