La 25 martie 2008, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a făcut public primul său raport anual privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.


Raportul a fost prezentat Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, Jean-Paul Costa, Secretarului General al Consiliului Europei, Terry Davis, Comisarului pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii în Palais de l’Europe la Strasbourg. Oficialii au subliniat importanța calității executării hotărârilor, menționând că controlul executării hotărârilor reprezintă un element esențial al credibilității sistemului și al eficienței acțiunilor Curții Europene.


Decizia Comitetului de Miniștri de a adopta acest raport răspunde necesității de transparență asupra impactului și eficacității mecanismului de supraveghere a executării. Creșterea rapidă a numărului de cereri depuse la CtEDO și a numărului de violări constatate de CtEDO a pus în evidență necesitatea asigurării accesului la informația privind procesul de executare a hotărârilor.


Raportul, care conține 274 de pagini, reprezintă o analiză generală a cauzelor care au fost transmise Comitetului de Miniștri și a căror executare a fost supravegheată în anul 2007. Raportul conține 5 capitole și 9 anexe. Primele 4 capitole reprezintă o privire de ansamblu a necesității adoptării unui astfel de raport, a mecanismului de supraveghere, a problemelor cu care se confruntă Comitetul de Miniștri, precum și a acțiunilor adoptate în vederea ameliorării procesului de executare. Anexele reprezintă o analiză tematică a cauzelor examinate de Comitetul de Miniștri în 2007 (Anexa 1), o analiză statistică a cauzelor pendinte (Anexa 2), lista rezoluțiilor finale adoptate în 2007 și a cauzelor soluționate (Anexa 3), lista rezoluțiilor interimare (Anexa 4), lista de Memoranda și a altor documente publice (Anexa 5), Regulamentul Comitetului de Miniștri cu privire la supravegherea executării hotărârilor și a acordurilor de reglementare amiabilă adoptat 10 mai 2006 (Anexa 6) și alte informații generale.


Potrivit statisticii, numărul total al cauzelor pendinte în fața Comitetului de Miniștri a crescut cu circa 28 % în 2006 (5523 de cauze) față de anul 2005 (4322 de cauze) și a înregistrat o creștere de circa 13 % în anul 2007 (6248 de cauze) față de anul precedent.


În plus, la 6 februarie 2008, Comitetul de Miniștri a adoptat Recomandarea CM/Rec(2008)2 privind metodele eficiente care urmează a fi implementate la nivel național în vederea executării rapide a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, iar la 11 martie 2008, Comitetul de Miniștri a adoptat un Document de Informare cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă.


 


Raportul anual al Comitetului de Miniștri cu privire la supravegherea executării hotărârilor CtEDO în 2007, în varianta engleză, poate fi accesat aici.


Raportul anual al Comitetului de Miniștri cu privire la supravegherea executării hotărârilor CtEDO în 2007, în varianta franceză, poate fi accesat aici.


Recomandarea CM/Rec(2008)2 privind metodele eficiente care urmează a fi implementate la nivel național în vederea executării rapide a hotărârilor CtEDO, în varianta engleză, poate fi accesat aici.


Recomandarea CM/Rec(2008)2 privind metodele eficiente care urmează a fi implementate la nivel național în vederea executării rapide a hotărârilor CtEDO, în varianta franceză, poate fi accesat aici.


Documentul de Informare al Comitetului de Miniștri cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă, în varianta engleză, poate fi accesat aici.


Documentul de Informare al Comitetului de Miniștri cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă, în varianta franceză, poate fi accesat aici.