Organizația „Juriștii pentru drepturile omului”, cu suportul Consiliului Europei si a Comisiei Europene, va organiza la Chișinău un set din două seminare de instruire în domeniul Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Primul seminar va avea loc la 18-19 aprilie 2008, iar cel de-al doilea – la 16-17 mai 2008.


În cadrul primului seminar vor fi discutate următoarele subiecte – procedura la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), condițiile de admisibilitate a cererilor adresate CtEDO, art. 3 al CEDO (interzicerea torturii) și art. 5 al CEDO (dreptul la libertate si siguranță). La cel de-al doilea seminar se va discuta despre art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății). Pe parcursul seminarelor va fi simulat un proces la CtEDO.


La seminare vor face prezentări 2 experți ai Consiliului Europei si 2 formatori naționali. Limba de lucru este româna.


Seminarele vor fi organizate pentru 25 de avocați si avocați-stagiari (inclusiv 5 din afara Chișinăului). La ambele seminare vor participa aceiași participanți. Nu pot lua parte la aceste seminare persoanele care au participat la seminare similare organizate de „Juriștii pentru drepturile omului” în anul 2006, cetățenii străini si persoanele care nu sunt disponibile pentru ambele seminare.


Vor fi selectate primele 25 de persoane eligibile care își vor declara intenția de a participa la seminare. Pentru aceasta, este nevoie de a expedia un e-mail la adresa electronică echrseminars@yahoo.com cu inițialele Dvs, Biroul de Avocați la care practicați sau petreceți stagierea si numărul de telefon la care puteți fi contactat (preferabil, de mobil). Persoanele selectate vor fi contactate până la 28 martie 2008.