Până la 31 decembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în 105 cauze moldovenești, în fiecare dintre ele constatând cel puțin o violare a Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova.


În 2006, au fost pronunțate hotărâri în 20 din aceste cauze, iar în 2007 – în 60 de cauze. La 6 decembrie 2006, organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a făcut publică lista persoanelor, acțiunile cărora au determinat constatarea violării Convenției în hotărârile pronunțate de CtEDO până la acea dată.


Recent, a fost elaborată o listă similară în ceea ce privește hotărârile pronunțate în perioada 7 decembrie 2006 – 31 decembrie 2007.


Scopul publicării acestor liste este de a contribui la sporirea responsabilității autorităților publice și a transparenței în actul decizional.


Faptul că numele unei persoane este înscris în asemenea liste nu înseamnă numaidecât că această persoană urmează a fi atrasă la răspundere materială sau penală. Totuși, în cazul în care comportamentul oficialului constituie o infracțiune sau dacă greșeala acestuia a fost comisă intenționat sau din culpă gravă, împotriva acestui oficial urmează a fi pornite proceduri penale și, respectiv, civile. În Republica Moldova, stabilirea gradului vinovăției este pusă în sarcina procuraturii.


Lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții la CtEDO și în baza hotărârilor Curții Europene. Din acest motiv, ea ar putea să conțină inexactități.


Această listă este incompletă, deoarece persoanele care au întocmit-o nu dețin toată informația relevantă. Toată informația pertinentă cu privire la persoanele responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO ar trebui să fie cunoscută de Agentul Guvernamental.