La 12 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04). Prin această hoărâre, Curtea Europeană a obligat Guvernul Republicii Moldova să plătească reclamantului:
 • EUR 2,500,000 cu titlu de prejudicii materiale;

 • EUR 25,000 cu titlu de prejudicii morale; și

 • EUR 10,104 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Suma acordată cu titlu de prejudicii materiale în această cauză este doar suma pe care SRL „Oferta Plus” avea dreptul să o primească în temeiul legislației naționale.


Sumele de mai sus sunt mai mari decât toate sumele acordate anterior de către CtEDO în toate cauzele moldovenești până la 12 februarie 2008.  


*  *  *


În această cauză, SRL „Oferta Plus” (reclamantul) a livrat în anii 1997-1998 energie electrică în Republica Moldova în sumă de peste USD 33,000,000. O parte din această energie a fost consumată de către instituțiile bugetare, care nu au plătit o parte din energia consumată. Reclamantul a obținut în 1999 o hotărâre judecătorească prin care Ministerul Finanțelor a fost obligat să plătească lui suma de MDL 20,000,000. Hotărârea dată a fost menținută prin o hotărâre a Plenului Curții Supreme de Justiție în anul 2001 și a devenit, astfel, irevocabilă.


Hotărârea judecătorească din 1999 nu a fost executată până în anul 2003. În decembrie 2003, între reclamant și Ministrul Finanțelor a fost încheiat un acord de executare eșalonată a hotărârii în termen de 10 luni. Acordul a fost executat numai pentru 2.5 luni, după care reclamantul a fost informat că acesta nu va mai fi respectat.


În aprilie 2004, reclamantul a depus o cerere la CtEDO, informând despre acest fapt Agentul Guvernamental și Ministerul Finanțelor. După aceasta, Ministerul Finanțelor a depus o cerere de revizuire la Plenul Curții Supreme de Justiție, care, la 12 iulie 2004, printr-o hotărâre unanimă, a casat hotărârea din 1999 și a trimis cauza la rejudecate. În urma reexaminării cauzei, Curtea Supremă de Justiție, în februarie 2005, a respins integral pretențiile reclamantului.


La cererea Ministerului Finanțelor, în noiembrie 2004, Procuratura Generală a pornit o urmărire penală împotriva directorului SRL „Oferta Plus” pentru ca a cerut până la 12 iulie 2004 executarea hotărârii din 1999. Urmărirea penală a fost încetată și, după comunicarea cererii de către CtEDO Guvernului, redeschisă. După redeschiderea urmăririi penale, directorul reclamantului a fost arestat mai mult de 3 luni, iar dosarul său a fost transmis în instanță de judecată pentru examinare.


La 19 decembrie 2006, CtEDO a hotărât că hotărârea din 1999 a fost casată „abuziv” și că urmărirea penală a fost pornită pentru că a depus cererea la Curte. Această hotărâre a Curții este definitivă.


La 4 ianuarie 2007, SRL „Oferta Plus” a solicitat Plenului Curții Supreme de Justiție să caseze hotărârea sa din 12 iulie 2004, cu menținerea hotărârii din 1999. La 29 octombrie 2007, instanța a admis cererea SRL „Oferta Plus”, însă a dispus ca hotărârea din 1999 „nu urmează a fi pusă în executare”. De fapt, aceasta înseamnă că SRL „Oferta Plus” nu avea dreptul să primească sumele acordate prin hotărârea din 1999. Cinci judecători ai Curții Supreme de Justiție nu au fost de acord cu interdicția de a pune în executare hotărârea din 1999 (Valeriu DOAGÄ‚, Sveatoslav MOLDOVAN, Iuliana OPREA, Mihail POALELUNGI și Tatiana RÄ‚DUCANU).


Deși hotărârea CtEDO din 19 decembrie 2006 a devenit definitivă în luna mai 2007, chiar și ulterior procuratura insista asupra condamnării directorului SRL „Oferta Plus” la 15 ani privațiune de libertate.


*  *  *


Persoanele responsabile de condamnarea Moldovei (conform funcției la ziua comiterii abaterii) sunt următoarele:


(a) neexecutarea hotărârii judecătorești – Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.


(b) casarea abuzivă a hotărârii judecătorești în folosul reclamantului: • a depus cererea de revizuire – Zinaida GRECIANÎI, Ministru al Finanțelor;

 • a susținut cererea de revizuire – Nicolae OPREA, Procuror General interimar;

 • a casat abuziv hotărârea din 27 octombrie 2004 – Plenul Curții Supreme de Justiție (a se identifica componența exactă).

(c) respingerea nemotivată a pretențiilor reclamantului față de Ministerul Finanțelor – Natalia MOLDOVANU, Ion PLATON, Nina CERNAT, Vicepreședinte și respectiv, judecători, Curea Supremă de Justiție.


(d) inițierea și instrumentarea urmăririi penale împotriva directorului reclamantului: • a solicitat Ministerului Finanțelor să întreprindă măsuri pentru evitarea condamnării Moldovei la CtEDO – Vitalie PÎRLOG, Agent Guvernamental;

 • a solicitat examinarea cauzei de către procuratură – Zinaida GRECIANÎI, Ministru al Finanțelor;

 • a inițiat urmărirea penală – Alexandru SICINSKI, Procuror șef adjunct al secției investigații financiar-economice, Procuratura Generală;

 • a insistat asupra continuării urmăririi penale – Valeriu GURBULEA, prim-adjunct al Procurorului General;

 • a instrumentat cauza penală – Eugen BÎCU, Bogdan ZUMBREANU, Vitalie GALERU, ofițeri de urmărire penală, CCCEC și Lilian RUDEI, procuror, Procuratura Anticorupție;

 • a respins cererile avocatului reclamantului de a se întâlni cu directorul reclamantului fără a fi despărțiți de un perete de sticlă – Eugen BÎCU, ofițer superior de urmărire penală, CCCEC;

 • a refuzat anularea deciziei de inițiere a urmăririi penale – Anatol BORDIAN, judecător de instrucție, Judecătoria Rîșcani, municipiului Chișinău;

 • a dispus transmiterea cauzei penale spre examinare instanței de judecată, Mircea ROȘIORU, Procuror, Procuratura Anticorupție și Boris POIATÄ‚, Procuror-Șef, Procuratura Anticorupție.

(e) arestarea directorului reclamantului: • a solicitat arestarea – Lilian RUDEI, procuror în Procuratura Anticorupție;

 • a dispus arestarea – Ion MOROZAN, judecător de instrucție, Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău;

 • au refuzat anularea deciziei de arestare – Tudor MICU, Gheorghe STRATAN, Dina ROTARCIUC, judecători, Curtea de Apel Chișinău;

 • a obiectat împotriva demersului de eliberare – Mircea ROȘIORU, Procuror, Procuratura Anticorupție;

 • au respins demersul de eliberare – Ecaterina PALANCIUC, Nicolae GORDILÄ‚, Dina SUȘCHEVICI, judecători, judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

(f) a dispus nepunerea în executare a hotărârii din 1999: • Plenul Curții Supreme de Justiție, cu excepția lui Valeriu DOAGÄ‚, Sveatoslav MOLDOVAN, Iuliana OPREA, Mihail POALELUNGI și Tatiana RÄ‚DUCANU.

Toate abaterile de mai sus nu puteau fi comise decât intenționat.


SRL „Oferta Plus” a fost reprezentată la CtEDO de către Vladislav GRIBINCEA, membru al organizației obștești „Juriștii pentru drepturile omului”.