La 23 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2007.


Conform acestui raport, în 2007, împotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile și 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2007, CtEDO a pronunțat 60 hotărâri contra Moldovei.


Schema de mai jos conține date statistice cu privire la activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2007 comparativ cu anul 2006 (varianta word a acestei scheme este disponibilă aici).

 


2006


2007


variație


01.11.1998  – 2007


Cereri depuse la CtEDO și alocate unui organ decizional


39,373


41,700


+ 5.91 %


 


Cereri aflate pe rol la CtEDO (în general)


89,900


103,850


+ 15.51 %


 


Hotărâri adoptate de CtEDO (în general)


1,560


1,503


– 3.65 %


8,299


(între 1955 și 2007, au fost adoptate 9,031 de hotărâri)


Cereri la CtEDO depuse împotriva Moldovei


621


987


+ 58.93 %


3,785


Cereri la CtEDO depuse împotriva Moldovei, care au fost alocate unui organ decizional


519


887


+ 70.9 %


2,969


Cereri moldovenești aflate pe rol la CtEDO


1445


1830


   + 26.64 %  


 


Cereri comunicate Guvernului


99


73


– 26.26 %


349


Cereri declarate admisibile


36


63


+ 75 %


155


Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol (inclusiv acordurile amiabile)


248


201


– 18.95 %


1043


Hotărâri pronunțate


20


60


+ 300 %


105


(inclusiv 3 cu privire la satisfacția echitabilă)


Acorduri amiabile


2


20


+ 1000 %


23


 


Următoarea schemă prezintă analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2007 (varianta word a acestei scheme este disponibilă aici).nr. de violări


detalii


nr. de violări


principalele cauze


Articolul 3 al Convenției


(interzicerea torturii)


15

Maltratarea reclamanților

3

Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei
Hrănirea forțată a reclamantului

1

Ciorap c. Moldovei
Condiții inadecvate de detenție

5


Istratii ș.a. c Moldovei, Modârcă c. Moldovei, Ciorap c. Moldovei, Țurcan c. Moldovei

Neacordarea asistenței medicale strict necesare deținuților

2

Istratii ș.a. c. Moldovei, Paladi c. Moldovei
Anchetarea inadecvată

4

Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei,

Articolul 5 al Convenției


(dreptul la libertate și siguranță)


27

5.1 Deținerea neregulamentară a reclamantului într-o instituție psihiatrică

1

David c. Moldovei
5.1 Reținerea „ilegală” a reclamantului pe motiv că el „nu s-a supus ordinelor legale ale polițiștilor”

1

Guțu c. Moldovei
5.1 Arestarea reclamantului fără a exista motive verosimile de a-l bănui că a săvârșit o crimă

2

Mușuc c. Moldovei, Stepuleac c. Moldovei
5.1 Deținerea în arest a reclamantului fără un mandat de arest valabil

7

Modârcă c. Moldovei, Paladi c. Moldovei, Gorea c. Moldovei, Stici c. Moldovei, Ursu c. Moldovei
5.3 Motivarea insuficientă a mandatului de arest

10

Istratii ș.a. c. Moldovei, Modârcă c. Moldovei, Țurcan și Țurcan c. Moldovei, Mușuc c. Moldovei
5.4 Neacordarea accesului avocatului reclamantului la probele care justificau necesitatea arestării/neaudierea, fără a prezenta motive, a unui martor al apărării chemat pentru a combate necesitatea arestării

3

Țurcan și Țurcan c. Moldovei, Mușuc c. Moldovei
5.4 Neasigurarea întrevederilor confidențiale dintre reclamant și avocatul său la nivel național

3

Castraveț c. Moldovei, Istratii ș.a. c. Moldovei, Modârcă c. Moldovei,

Articolul 6 al Convenției


(dreptul la un proces echitabil)


34

Necitarea reclamantului în judecată

1

Guțu c. Moldovei
Examinarea cauzei reclamantului de un judecător în privința căruia existau suficiente motive de a crede că putea fi parțial

1

Tocono și Profesorii Prometeiști c. Moldovei
Neexaminarea scutirii reclamantului de plata taxei de stat în recurs

2

Ciorap c. Moldovei, Clionov c. Moldovei
Condamnarea reclamantului în recurs contrar procedurii naționale

1

Popovici c. Moldovei
Încălcarea prezumției nevinovăției

1

Popovici c. Moldovei
Casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești

5

Moldovahidromaș c. Moldovei, Bujniță c. Moldovei
Neexecutarea hotărârilor judecătorești

21

Ungureanu c. Moldovei, Banca Vias c. Moldovei
Durata procedurilor

2

Gușovschi c. Moldovei, Mazepa c. Moldovei

Articolul 8 al Convenției


(dreptul la respectul vieții private și de familie)


3

Intrarea ilegală a polițiștilor în ograda casei reclamantului

1

Guțu c. Moldovei
Interdicția pentru reclamantul deținut de a avea întrevederi cu familia sa

1

Ciorap c. Moldovei
Cenzurarea corespondenței deținuților

1

Ciorap c. Moldovei

Articolul 9 al Convenției


(libertatea de gândire, conștiință și religie)


1

Neînregistrarea unui cult religiosBiserica Adevărat Ortodoxă din Moldova c. Moldovei

Articolul 10 al Convenției


(libertatea de exprimare)


7

Examinarea incorectă a cauzelor privind apărarea onoarei și demnității

6


Flux nr. 2 c. Moldovei, Flux c. Moldovei,

Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei
Sistarea activității unui ziar în temeiul art. 7 al Legii presei

1

Kommersant Moldovy c. Moldovei

Articolul 13 al Convenției


(dreptul la un recurs efectiv)


12

Lipsa dreptului la nivel național de a cere compensații pentru violarea Convenției si/sau de a se opune încălcării drepturilor sale garantate de Convenție

Guțu c. Moldovei, Botnari c. Moldovei,

Bița ș.a. c. Moldovei, Lipatnicov și Dudic c. Moldovei, Dolneanu c. Moldovei, Popovici c. Moldovei

Articolul 18 al Convenției


(limitarea dreptului pentru un scop neadmis de Convenție)


1

Punerea sub urmărire penală a reclamantului pentru că a refuzat să dea declarații convenabile anchetei cu privire la un terț.Cebotari c. Moldovei

Articolul 34 al Convenției


(dreptul de a sesiza Curtea)


3

Neasigurarea întrevederilor confidențiale dintre reclamant și avocatul său la Curte

1

Cebotari c. Moldovei
Neexecutarea adecvată a măsurilor interimare indicate de Curte

1

Paladi c. Moldovei
Amenințarea reprezentantului reclamantului cu urmărire penală în urma sesizării Curții

1

Colibaba c. Moldovei

Articolul 1 al Protocolului adițional la Convenție


(protecția proprietății)


28

Neexecutarea hotărârilor judecătorești

21

Grivneac c. Moldovei, Banca Vias c. Moldovei
Casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești

4

Ovciarov c. Moldovei
Lipsirea de o pretenție legitimă

2

Dolneanu c. Moldovei, Cazacu c. Moldovei
Împiedicarea ilegală a reclamantului de a-și folosi licențele pentru întreținerea unui bar și magazin duty-free

1

Bimer S.A. c. Moldovei


 


Raportul de activitate al CtEDO pe anul 2007, în limba engleză, poate fi accesat aici.


Raportul de activitate al CtEDO pe anul 2007, în limba franceză, poate fi accesat aici.