La 19 octombrie 2007, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1133, prin care a fost instituită Comisia pentru selectarea candidaților din partea Moldovei la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Potrivit acestei hotărâri, până la 20 noiembrie 2007, Comisia urma să selecteze trei candidați la postul de judecător la CtEDO din partea Moldovei și să-i prezente Guvernului.


Pentru concurs și-au înaintat candidaturile 19 persoane:


Gheorghe AVORNIC, avocat, Biroul Asociat de Avocați „Avornic și partenerii”; decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; prim-vicerector, Universitatea de Studii Europene din Moldova;


Mihail BURUIANÄ‚, avocat, Biroul Asociat de Avocați „Buruiană & Partners”; lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova;


Teodor CÂRNAȚ, avocat, Biroul de Avocați al Universității de Stat din Moldova; director executiv, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova; conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;


Galina CHIRINCIUC, șef adjunct, Direcția Juridică, Aparatul Parlamentului Republicii Moldova; (ex-viceministru al Justiției);


Igor CIOBANU, consilier juridic pentru probleme de protecție (în Sudan), Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați;


Ion DRON, avocat, Biroul de Avocați de pe lângă Institutul de Reforme Penale; (ex-viceministru al Justiției);


Aurel KISTRUGA, ex-judecător asistent, Curtea Constituțională a Republicii Moldova;


Pavel MIDRIGAN, avocat, Biroul Asociat de Avocați „Solomon”; lector universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene;


Eugeniu OSMOCHESCU, vice-șef, Catedra drept internațional și dreptul relațiilor economice externe, Universitatea de Stat din Moldova;


Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judecător din partea Moldovei la CtEDO;


Ion PÄ‚DURARU, avocat; (ex-ministru al Justiției);


Mihail POALELUNGI, judecător și vicepreședinte, Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova;


Silvia POGOLȘA, ofițer pentru drepturile omului, Misiunea OSCE în Erevan;


Igor POHILA, avocat, Biroul Individual de Avocați „Igor POHILÄ‚”;


Maria POSTOICO, vicepreședinte, Parlamentul Republicii Moldova;


Eduard SERBENCO, avocat la Direcția Generală pentru probleme de drept și legislative, Ministerul Justiției din Quebec, Canada;


Gheorghe SOBIESKI-CAMERZAN, avocat; lector universitar, Academia de Administrare Publică;


Radu ȚURCANU, șef Sector legislație civilă, comercial-economică și de mediu, Direcția juridică, Parlamentul Republicii Moldova;


Veaceslav ZAPOROJAN, judecător asistent, Curtea Constituțională a Republicii Moldova; lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova.


Prima ședință a Comisiei a avut loc la 14 noiembrie 2007, începând cu ora 17:00, în incinta Ministerului Justiției. La această ședință s-a decis publicarea pe pagina web a Ministerului Justiției (http://www.justice.gov.md/) a listei participanților la concurs, precum și organizarea unui interviu cu acești participanți la 16 și, respectiv, 19 noiembrie 2007, începând cu ora 15:00, în sala de protocol a Ministerului Justiției.


La ședința din 16 noiembrie 2007 au fost intervievate 10 persoane, iar la cea din 19 noiembrie 2007 – 8 persoane. Dna Galina CHIRINCIUC nu s-a prezentat la interviu. La ședințele Comisiei au fost prezenți 14 membri din cei 15 ai Comisiei (a lipsit Valeriu OSTALEP). Timpul programat de intervievare a candidaților a fost de 15 minute. Membrii Comisiei au fost asistați de 2 experți, care au testat cunoașterea limbii franceze și/sau engleze de către candidați.


Votarea candidaților la postul de judecător la CtEDO a avut loc după ora 18:00 a zilei de 19 noiembrie 2007 și a fost secretă. În urma votării, s-a obținut următoarea distribuire a voturilor:


Mihail POALELUNGI – 13 voturi;


Maria POSTOICO – 12 voturi;


Veaceslav ZAPOROJAN – 11 voturi;


Gheorghe AVORNIC – 1 vot;


Mihail BURUIANÄ‚ – 1 vot;


Eugeniu OSMOCHESCU – 1 vot;


Stanislav PAVLOVSCHI – 1 vot;


Ion PÄ‚DURARU – 1 vot;


Silvia POGOLȘA – 1 vot.


Primii trei candidați urmează a fi propuși de către Guvernul Moldovei Consiliului Europei, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei fiind liberă să aleagă în funcția de judecător pe unul dintre aceștia, fie să restituie lista candidaților.


***


Mandatul judecătorilor CtEDO este de 6 ani. Potrivit art. 22 CEDO, judecătorii la CtEDO sunt aleși de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de trei candidați prezentați de statul parte. Guvernele sunt chemate să propună Consiliului Europei cele trei candidaturi cu 12 luni până la expirarea mandatului judecătorului în funcție. 


Mandatul actualului judecător din partea Moldovei, dl Stanislav PAVLOVSCHI, a expirat la 1 noiembrie 2007. Conform art. 23 CEDO, până la înlocuirea sa, actualul judecător continuă să-și exercite funcția.


În luna septembrie 2007, Consiliul Europei a respins prima listă a candidaților la funcția de judecător la CtEDO propusă de Guvernul Republicii Moldova în primăvara anului 2007.


Informația privind modul de selectare a candidaților este neoficială și ar putea conține inexactități.