La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat șapte hotărâri în cauzele Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux și Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03), Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Țurcan și Țurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05), Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03) și Lipatnikova și Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04).


*  *  *

Denumirea și numărul cererii


Pretențiile invocate


Violările constatate de către CtEDO


Prejudiciul acordat


Reprezentant la CtEDO


1. Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02)


violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), din cauza lipsei de independență și imparțialitate a judecătorilor și lipsei egalității armelor; violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), din cauza refuzului instanțelor naționale de a-i acorda compensații de concediere care i se cuveneau conform legislației muncii.


violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO


a) daune materiale – EUR 805;


b) daune morale – EUR 2,000;


c) costuri și cheltuieli – EUR 1,000.


Luciana IABANGI, membru al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova


2. Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06)


violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) prin maltratarea reclamantului pe când se afla în custodia poliției, neasigurarea cu mâncare și apă între 25 și 27 aprilie 2006 și lipsa unei anchete efective din partea autorităților cu privire la plângerile despre maltratare;


violarea art. 13 (dreptul la un recurs efectiv) prin lipsa unui recurs efectiv pentru a se opune încălcării dreptului său garantat de art. 3 CEDO;


violarea art. 34 CEDO (cereri individuale) deoarece, prin scrisoarea sa din 26 iunie 2006, Procurorul General a  amenințat avocatul reclamantului cu intentarea unui dosar penal în temeiul art. 335 § 2 Cod penal pentru depunerea cererii la CtEDO.


violarea art. 3 CEDO cu privire la maltratarea reclamantului și lipsa unei anchete efective referitor la plângerile despre maltratare;


violarea art. 34 CEDO cu privire la intimidarea avocatului reclamantului.


a) daune morale – EUR 14,000;


b) costuri și cheltuieli – EUR 2,500.


Roman ZADOINOV, avocat din Chișinău


3. Flux și Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03)


violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare) prin obligarea ziarului Flux la plata despăgubirilor și publicarea unor dezmințiri într-o cauză în defăimare către Gheorghe Călugăru, ex-ministru al construcțiilor.


violarea art. 10 CEDO


a) daune materiale – EUR 112;


b) daune morale – EUR 3,000;


c) costuri și cheltuieli – EUR 1,000.


Vladislav GRIBINCEA, membru al OO „Juriștii pentru drepturile omului”


4. Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04)


violarea art. 5 § 1 CEDO (legalitatea detenției) prin deținerea ilegală a reclamantului fără un mandat de arest valabil;


violarea art. 5 § 3 CEDO (motivarea detenției) prin detenția reclamantului fără motive suficiente și relevante;


violarea art. 2 al Protocolului nr. 7 la CEDO (dreptul la un nivel dublu de jurisdicție în materie penală) prin neexaminarea de către instanțele de judecată a unui recurs al reclamantului cu privire la refuzul de a acorda acces la materialele dosarului penal.


violarea art. 5 § 1 CEDO, prin detenția reclamantului fără un mandat de arest valabil după 14 august 2004;


violarea art. 5 § 3 CEDO prin detenția reclamantului între 14 iunie și 14 august 2004 fără motive suficiente și relevante.


a) daune morale – EUR 4,000;


b) costuri și cheltuieli – EUR 1,000.


Vitalie NAGACEVSCHI, președinte al OO „Juriștii pentru drepturile omului”


5. Țurcan și Țurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05)


violarea art. 5 § 3 CEDO (motivarea detenției) prin detenția reclamanților fără motive suficiente și relevante;


violarea art. 5 § 4 CEDO (garanții în cazul lipsirii de libertate) în privința dlui Dorel Țurcan – prin refuzul instanței de judecată de a acorda acces avocatului la probele dosarului penal care justificau necesitatea lipsirii de libertate; în privința dlui Victor Țurcan – prin refuzul nemotivat al instanței de judecată care examina necesitatea arestării de a audia un martor important.


violarea art. 5 § 3 CEDO prin detenția reclamanților fără motive suficiente și relevante (Dorel Țurcan – între 12 octombrie 2005 și septembrie 2006; Victor Țurcan – între 12 și 22 octombrie 2005);


violarea art. 5 § 4 CEDO în privința ambilor reclamanți.


a) daune morale – EUR 4,000 dlui Dorel Țurcan și EUR 3,000 dlui Victor Țurcan;


b) costuri și cheltuieli – EUR 2,000.


Alexandru TÄ‚NASE, avocat din Chișinău


6. Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03)


violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin neexecutarea unei hotărâri de judecată din 22 august 2002 privind plata sumei de MDL 10,000 (EUR 752 la data adoptării hotărârii naționale).


violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin neexecutarea unei hotărâri de judecată definitive timp de 18 luni.


a) daune materiale – EUR 303;


b) daune morale – EUR 800;


c) costuri și cheltuieli – EUR 300.


Vitalie NAGACEVSCHI, președinte al OO „Juriștii pentru drepturile omului”


7. Lipatnikova și Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04)


violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin neexecutarea unei hotărâri de judecată din 30 septembrie 1998, cu privire la demolarea unei construcții ilegale;


violarea art. 3 CEDO, deoarece reclamanților li s-au cauzat suferințe prin neexecutarea îndelungată a hotărârii;


violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) combinat cu art. 6 § 1 CEDO prin lipsa unui recurs efectiv pentru soluționarea pretențiilor de neexecutare la nivel național.


violarea art. 6 § 1 CEDO, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin neexecutarea unei hotărâri de judecată definitive timp de 7 ani și 10 luni;


violarea art. 13 CEDO combinat cu art. 6 § 1 CEDO.


a) daune morale – EUR 3,000;


b) costuri și cheltuieli – EUR 600.


Vitalie ZAMA, membru al OO „Juriștii pentru drepturile omului”


*  *  *Comunicatul de presă al reprezentantului reclamanților în cauza Țurcan și Țurcan c. Moldovei îl puteți găsi aici.


Hotărârile CtEDO în aceste cauze, în limba engleză, pot fi accesate pe pagina web a Curții (http://www.echr.coe.int/).