La 6 decembrie 2006, ora 11.00, organizația „Juriștii pentru drepturile omului” în incinta Agenției de Presă „Infotag” (Chișinău, str. Cogîlniceanu 76) a făcut publică lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CEDO între 1 iunie 2005 și 1 decembrie 2006. O sinteză de acest gen a fost făcută publică pentru prima dată în Republica Moldova. Această listă actualizată o puteți accesa la compartimentul „Cauze moldovenești”  (http://old.lhr.md/2/66.html). 


Acest repertoriu reprezintă o sinteza care include denumirea și numărul cererii examinate de CEDO, descrierea succintă a violărilor constatate, satisfacția echitabilă acordată reclamantului și persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova de către Curtea de la Strasbourg.


Lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CEDO a fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții la CEDO și în baza hotărârilor Curții Europene și, eventual, ar putea să conțină unele incorectitudini. Lista este incompletă și urmează a fi completată de către autoritățile de stat.


Repertoriul a fost întocmit pentru a asista autoritățile în inițierea acțiunilor de regres (de recuperare a sumelor plătite de către Guvern) împotriva persoanelor care sunt vinovate de condamnarea Moldovei la CEDO.


Răspândirea listei este prilejuită cu ocazia zilei internaționale a drepturilor omului, care va fi omagiată la 10 decembrie. Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” va întocmi asemenea sinteze la sfârșitul fiecărui an calendaristic.