La 2 octombrie 2006 Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” a început implementarea unui nou proiect susținut de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia. Acest proiect are ca scop o mai bună informare a profesioniștilor și a publicului larg despre sistemul european de protecție a drepturilor omului.


În cadrul acestui proiect urmează a fi traduse hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (Curtea Europeană) împotriva Moldovei în limba română, comentarea și adnotarea acestora și crearea unui centru de resurse (pagină web) cu privire la sistemul european de protecție a drepturilor omului.


Traducerea hotărârilor Curții Europene va reprezenta o perfecționare a traducerii efectuată de către Agentul Guvernamental. Vor fi traduse și hotărârile care nu au fost traduse de Agentul Guvernamental. Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” intenționează să publice periodic aceste hotărâri în ediții speciale.


Adnotarea și comentarea hotărârilor Curții Europene va reprezenta o sinteză a hotărârilor Curții Europene împotriva Moldovei, cu un comentariu succint, special adaptată pentru a fi utilizată de către practicieni. Această sinteză va fi elaborată de către Vladislav Gribincea și urmează a fi publicată până la sfârșitul lunii mai a anului 2007.


Pagina web (www.lhr.md) este deja accesibilă și va conține informații despre activitățile organizației „Juriștii pentru drepturile omului”, noutăți despre sistemul european de protecție a drepturilor omului, istoricul și organizarea Curții Europene, procedura în fața Curții Europene, adoptarea și executarea hotărârilor Curții Europene, un sistem de căutare a hotărârilor Curții Europene traduse în limbile română și rusă, sinteza cauzelor moldovenești la Curtea Europeană,  comunicatele de presă ale organizației „Juriștii pentru drepturile omului” și alte informații utile pentru apărarea drepturilor omului în Moldova.


Durata inițială a proiectului este de 8 luni.