La ședința de miercuri, 20 decembrie 2006, Duma de Stat a Federației Ruse a refuzat să ratifice Protocolul adițional nr. 14 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 27 de deputați. Ratificarea acestui Protocol necesită minim 226 de voturi.


Protocolul nr. 14 a fost elaborat pentru a garanta eficiența sistemului european de protecție a drepturilor omului. Odată cu mărirea numărului de state membre la Consiliul Europei, numărul de cereri depuse la Curtea Europeană a crescut vertiginos. La sfârșitul lunii septembrie 2006 pe rolul Curții se aflau peste 89,000 de cereri. Protocolul nr. 14 prevede o serie de modificări în vederea perfecționării mecanismului de control (durata mandatului judecătorilor la Curte, un nou criteriu de admisibilitate, instroducerea instituției „judecătorului unuic”, etc.).


Protocolul nr. 14, care a fost deschis spre semnare la 13 mai 2004, va intra în vigoare după ce va fi ratificat de către toate statele semnatare ale Convenției. Acest Protocol a fost ratificat de toate statele membre ale Consiliului Europei, cu excepția Federației Ruse. Moldova a semnat Protocolul nr. 14 la 10 noiembrie 2004 și l-a ratificat la 22 august 2005.