La 19 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Moisei c. Moldovei (cererea nr. 14914/03).


În această cauză reclamanta se plângea de perioada lungă de neexecutare a unei hotărâri judecătorești în favoarea sa. Hotărârea judecătorească din 23 iulie 2001 care prevedea acordarea unei indemnizații reclamantei a fost executată la 29 aprilie 2003, după depunerea cererii la CtEDO.


Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (protecția proprietății) deoarece hotărârea judecătorească nu a fost executată timp de 22 luni și autoritățile statale nu pot să motiveze neexecutarea unei hotărâri judecătorești prin lipsa de fonduri. De asemenea, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 13 al Convenției (dreptul la un recurs efectiv) deoarece reclamanta nu a dispus de un recurs efectiv pentru repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat prin executarea tardivă a hotărârii judecătorești.


Curtea a acordat reclamantei EUR 192 cu titlu de compensații materiale, EUR 500 pentru prejudiciu moral și EUR 600 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.