La 12 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat hotărârea sa în cauza Nistas GmbH c. Moldovei (cererea nr. 30303/03).


Reclamantul, Nistas Gmbh, este o persoană juridică înregistrată în Germania, cu sediul în Frankfurt pe Main. La data de 31 decembrie 1997 reclamantul a încheiat un contract cu Calea Ferată din Moldova (CFM) de închiriere a 128 de vagoane pe un termen de cinci ani. CFM și-a onorat obligațiile de plată doar până în luna martie 2001. Nistas Gmbh a intentat trei proceduri de judecată în vederea încasării sumelor prevăzute în contract și a penalităților.


În cadrul primei proceduri de judecată, la 17 ianuarie 2002 Judecătoria Economică a mun. Chișinău a pronunțat o hotărâre prin care a acordat petiționarului următoarele sume: USD 704 000 – datorie (lunile martie-octombrie 2001), USD 57 024 – penalități și USD 22 830 – taxa de stat. Această hotărâre a fost menținută în vigoare de instanțele de judecată ierarhic superioare și a fost executată înainte de februarie 2003.


Cu privire la cea de-a doua procedură de judecată, la 19 iunie 2002 Judecătoria Economică a mun. Chișinău a emis o hotărâre în favoarea reclamantului și i-a acordat : USD 386 560 – datorie (lunile noiembrie-decembrie 2001), USD 29 185.28 – penalități și USD 12 472 – taxa de stat. Hotărârea Judecătoriei Economice a fost menținută în vigoare de către instanțele de judecată ierarhic superioare și a fost executată înainte de februarie 2003.


Procurorul general a contestat cu două recursuri în anulare deciziile judecătorești din ambele proceduri și a solicitat reducerea sumelor acordate. La 24 februarie 2003, în două proceduri distincte, Plenul Curții Supreme de Justiție a admis recursurile procurorului, a casat toate hotărârile judecătorești anterioare și a adoptat două hotărâri noi. Prin prima hotărâre, cu referire la prima procedură, el a confirmat sumele cu privire la datorie, a redus suma penalității la USD 15 000 (diferență de USD 42 024) și a redus suma achitată pentru taxa de stat la USD 21 569. Prin a doua hotărâre, cu referire la cea de-a două procedură, el a confirmat sumele cu privire la datorie, a redus suma penalității la USD 10 000 (diferență de USD 19 185) și a redus suma achitată pentru taxa de stat la USD 11 896.


CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) deoarece prin casarea unei hotărâri judecătorești definitive printr-o procedură nelimitată în timp, lansată de procuror, a fost încălcat principiul securității raporturilor juridice.


Curtea a acordat reclamantului EUR 60 597 cu titlu de compensații materiale, EUR 2 000 pentru prejudiciu moral și EUR 2 400 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.


Petiționarul a fost reprezentat în fața CtEDO de către Engelmann, Kargl & Gorev-Drozd, o firmă juridică cu sediul în Frankfurt.