La data de 6 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea depusă de Megadat.Com S.R.L. (nr.21151/04) și cererea depusă de Eduard Mușuc, Președintele Partidului Socialist Democrat din Moldova (nr. 42440/06). Guvernul va trebui să răspundă la întrebările puse de Curte, în termenul stabilit de Curte.


Megadat.Com S.R.L. susține că prin lipsirea sa de licență de activitate i-a fost încălcat dreptul la protecția proprietății prevăzut de articolul 1 al Protocolului adițional nr. 1 la Convenția Europeană. Petiționarul Eduard Mușuc invocă în plângerea sa încălcarea dreptului la libertate și securitate garantat de articolul 5 al Convenției Europene pe câteva capete de acuzare.


Comunicatul de presă al reprezentantului Megadat.Com S.R.L. la CtEDO este disponibil aici.


Comunicatul de presă al reprezentantului dlui Mușuc la CtEDO este disponibil aici.