În anul 2006, organizaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului”, cu susţinerea Consiliului Europei (CoE) şi a Comisiei Europene, a organizat 6 seminare (a câte 2,5 zile fiecare) pentru jurişti în domeniul sistemului european de protecţie a drepturilor omului. Toate seminarele au avut loc în incinta cantinei Aparatului Guvernului (str. Mateevici nr. 79).

În calitate de instructori la aceste seminare au participat 8 formatori naţionali instruiţi de către experţii CoE în luna octombrie a anului 2005. Aceştia sunt:

 • Veaceslav Balan, director de programe în cadrul Amnesty International Moldova;
 • Galina Bostan, Director CAPC;
 • Mariana Chicu, actualmente doctorand la CEU;
 • Vladislav Gribincea, jurist în cadrul organizaţiei obşteşti „Juriştii pentru drepturile omului”;
 • Vitalie Iordachi, jurist în cadrul organizaţiei obşteşti „Juriştii pentru drepturile omului”;
 • Sorina Macrinici, asistent de proiect în cadrul organizaţiei obşteşti „Juriştii pentru drepturile omului”;
 • Domniţa Pagoni, lector universitar la facultăţile de drept ASEM şi ULIM; şi
 • Olivia Pîrţac, jurist în cadrul Centrului Independent de Jurnalism.

La fiecare seminar au participat câte 3 formatori naţionali. Pentru a formula propuneri de îmbunătăţire a seminarelor, la 2 seminare au fost prezenţi şi 2 experţi ai CoE.

Seminarele au fost diviyate în 3 blocuri a câte 2 seminare fiecare. Pentru fiecare bloc de seminare au fost selectaţi pentru a participa avocaţi, avocaţi stagiari şi lectori universitari de la catedre de drept.

Primele 2 seminare au avut loc între 3 – 5 februarie 2006 (agenda) şi, respectiv, 10 – 12 martie 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selectaţi 21 de jurişti, dintre care 10 din afara Chişinăului.

Al doilea bloc de seminare a avut loc între 31 martie – 2 aprilie 2006 (agenda) şi, respectiv, 12 – 14 mai 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selectaţi alţi 22 de jurişti, dintre care 10 din afara Chişinăului.

Ultimul bloc de seminare a avut loc între 26 – 28 mai 2006 (agenda) şi, respectiv, 9 – 11 iunie 2006 (agenda). Pentru participarea la aceste seminare au fost selectaţi alţi 24 de jurişti, dintre care 8 din afara Chişinăului.

Toate blocurile de seminare a avut agende identice. În cadrul primului seminar au fost citite:

 • admisibilitatea cererilor la CtEDO;
 • interzicerea torturii (art. 3 CEDO); şi
 • dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5 CEDO).

În cadrul celui de-al doilea seminar au fost citite:

 • dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO);
 • libertatea de întrunire şi asociere (art. 11 CEDO); şi
 • protecţia proprietăţii (art. 1 al Protocolului Adiţional la CEDO).

Pentru a spori caracterul interactiv al seminarelor, pe durata seminarelor a fost simulat un proces la CtEDO (care a început la primul seminar şi a sfârşit la cel de-al doilea seminar).

La propunerea CoE, între 26-28 noiembrie 2006, a avut loc un seminar de reculegere pentru 31 dintre persoanele care au participat la seminarele anterioare (agenda). Seminarul a fost citit de 3 formatori naţionali şi 3 experţi ai CoE. La seminar au fost discutate, cu precădere, aspectele privind particularităţile aplicării CEDO în Republica Moldova. El a avut loc în incinta cantinei Aparatului Guvernului (str. Mateevici nr. 79).