HRB air view

 

Cauza G.M. și alții c. Moldovei, cererea nr. 44394/15, vizează avorturile forțate și măsuri de control a nașterii în privința a trei femei cu dizabilități intelectuale, rezidenții unui azil neuropsihiatric, urmare a violurilor repetate de unul din medicii șefi și investigarea plângerilor acestora.

În hotărârea Curții de la Strasbourg din 22 noiembrie 2022 s-a constatat, în unanimitate, că a avut loc:

– violarea Articolului 3, sub aspect material, interdicția unui tratament inuman sau degradant, în ceea ce privește protecție legală inadecvată a integrității psihice a femeilor cu dizabilități intelectuale, avorturi forțate a celor reclamanți, și contracepția impusă primului reclamant; și

– violarea Articolului 3, sub aspect procedural, obligația de a realiza o investigație eficientă, în ceea ce privește cele trei reclamante.

Curtea a constatat că autoritățile au eșuat să realizeze o investigație eficientă a plângerilor reclamantelor privind rele-tratamente, în pofida faptului re-deschiderii procedurilor de 4 ori, urmare a plângerilor acestora. Investigația nu a ținut cont de vulnerabilitatea lor ca femei cu dizabilitate intelectuală expusă abuzului sexual în context instituțional. Ea a constatat că legislația penală națională nu prevede protecție efectivă împotriva unor atare intervenții medical invazive realizate fără consimțământul valabil a pacientului.

Curtea a acordat reclamanților 80,000 Euro cu titlu de prejudiciu și 5,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuili.

În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de V.Gasitoi, avocat din Chișinău.