Foto: https://cotidianul.md

Hotărârea – Balan nr. 2 c. Moldovei, cererea nr. 49016/10, din 29 noiembrie 2022

Curtea de la Strasbourg a constatat în unanimitate:

Violarea Articolului 6 § 1 (civil) • Dreptul la un process echitabil • Reducere substanțială a compensației încasate prin hotărâre judiciară definitivă urmare a explicării subsecvente de către Curtea Supremă de Justiție a modului de executare a hotărârii • Cererea privind explicarea hotărârii fiind un apel deghizat • Explicarea hotărârii fiind în afara interpretării sau corectării ordinare a erorilor judiciare și efectul fiind incompatibil cu principiul securității raporturilor juridice.

Violarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 • Ingerință ilegală în respectul proprietății reclamantului • Explicarea arbitrară a alterat situația finală și a dus la pierderea parțială a hotărârii.

Curtea a acordat reclamantului suma de 1,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral și suma de 400 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentant de V. Zama, avocat din Chișinău.