Foto: https://www.echr.coe.int

 

La data de 26 iunie 2018 Curtea a pronunțat hotărârea Mocanu și alții c. Moldovei, hotărârea principală, prin care a constatat nerespectarea procedurilor de expropriere; chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

La data de 28 decembrie 2018 și 31 ianuarie 2019, Curtea a primit declarații semnate de Guvern, pe de o parte, și de fiica celui de-al doilea reclamant și a celui de-al treilea reclamant, pe de altă parte, prin care aceștia din urmă au acceptat că cererea să fie radiată de pe rolul Curții în schimbul angajamentului Guvernului: 1) de a transfera celui de-al treilea reclamant proprietatea a două terenuri de 1,12 hectare și 0,709 hectare; 2) de a plăti fiicei celui de-al doilea reclamant suma de 1 500 EUR cu titlu de prejudiciu material și moral, celui de-al treilea reclamant suma de 2 000 EUR cu titlu de prejudiciu material și moral; și 3) să le plătească în comun suma de 1 300 EUR pentru costuri și cheltuieli.

Curtea a luat act de acordul nominalizat mai sus, și a radiat cererea, în această parte, de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Curtea a acordat primului reclamant suma de 3 000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 2 540 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.