Foto: www.echr.coe.int

13 noiembrie 2018 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică decizia în cauza Popova c. Moldovei, cererea nr. 29162/14. Curtea a admis declarațiile de reglementare amiabilă a cauzei, în schimbul angajamentului Guvernului de a plăti suma de 6.000 Euro cu titlu de prejudicii materiale și morale, precum și costuri și cheltuieli. Cererea se referă la investigația ineficientă privind uciderea fiicei reclamantei.

Reclamanta, Galina Popova, este cetățean ucrainean, născută în anul 1940 și locuiește în Podolsk. Ea s-a plâns în temeiul Articolului 2 de investigația ineficientă în cazul uciderii fiicei sale, în special de nerealizarea unor acțiuni de investigație care erau naturale în astfel de cauze; proliferarea investigației (care a durat aproape 11 ani până la momentul depunerii cererii); eșecul de a lua măsuri suficiente pentru a identifica locul unde se află presupusul făptuitor, a cărui identitate era cunoscută poliției și care s-a ascuns; eșecul de a investiga rolul unei alte persoane, care se presupune că a conspirat cu făptuitorul; și informarea insuficientă a reclamantei privind cursul anchetei.

De asemenea, reclamanta s-a plâns de încălcarea Articolului 6 § 1 privind durata excesivă a procedurilor civile în care a pretins despăgubiri pentru durata excesivă a procedurilor penale.

La 6 și 14 septembrie 2018, Curtea a recepționat declarațiile de reglementare amiabilă semnate de părți, în baza cărora reclamanta a fost de acord să renunțe la orice plângeri împotriva Republicii Moldova cu privire la faptele care au dat naștere cererii la Curte în schimbul angajamentului Guvernului de a-i plăti suma de 6.000 Euro pentru a acoperi orice prejudicii materiale și morale, precum și costuri și cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentată în fața Curții de către V. Scutelnic, avocat din Chișinău.