Foto: www.echr.coe.int

13 noiembrie 2018 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică decizia în cauza E.D. c. Moldovei, cererea nr. 25280/16. Curtea a admis declarația de reglementare amiabilă a cauzei, în schimbul angajamentului Guvernului de a plăti suma de 5.000 Euro cu titlu de prejudicii materiale și morale, precum și costuri și cheltuieli. Cererea se referă la violul și maltratarea reclamantei de către fostul său soț în propria sa casă și modul în care instanțele au reacționat la plângerile sale.

Reclamanta, doamna E. D., este cetățean al Republicii Moldova, născută în anul 1971. Curtea a hotărât, în temeiul Articolelor 33 și 47 alineatul (4) din Regulamentul Curții, că reclamanta trebuie să-şi păstreze anonimatul și că dosarul trebuie să rămână confidențial.

Circumstanțele cauzei

După ce l-au găsit pe fostul  soț al reclamantei (V. D.) vinovat de dublă infracțiune, vătămare corporală și viol, instanțele naţionale l-au condamnat la 3.5 ani de detenţie, cu suspendare timp de patru ani. Cererea reclamantei de despăgubire în valoare de 50.000 Lei (echivalentul a aproximativ 2.400 Euro la acel moment) a fost acceptată parțial, V. D. fiind obligat să plătească 5.000 Lei (echivalentul a aproximativ 240 Euro la acea dată).

Reclamanta s-a plâns în temeiul Articolelor 6 § 1 și 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului cu privire la valoarea redusă a despăgubirii care i-a fost acordată de instanțele naționale după ce l-au condamnat pe fostul său soț pentru viol și maltratare.

La 26 iulie 2018, Curtea a primit o declarație de soluționare amiabilă semnată de părți, prin care reclamanta a fost de acord să renunțe la orice plângeri împotriva Republicii Moldova cu privire la faptele care au dus la înaintarea cereri în schimbul angajamentului Guvernului de a-i plăti suma de 5.000 Euro pentru a acoperi orice prejudicii materiale și morale, precum și costuri și cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentată în fața Curții de către I. Grecu, avocat din Cahul.