Foto: www.echr.coe.int

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public un nou formular de cerere privind adresarea la Curte, în care au apărut elemente suplimentare pe paginile 3 și 4 în secțiunea ”Procură”, privind e-mail-ul reprezentantului (precum și utilizarea sistemului de comunicare eComms, care permite comunicarea cu Curtea prin schimbul de e-mail-uri). Numerotarea celorlalte puncte ale formularului, care nu s-a schimbat în mod semnificativ, s-a modificat în consecință.

eComms este un instrument care permite reprezentanților reclamanților să comunice cu Curtea prin mijloace electronice. Această metodă de trimitere și primire a documentelor pe cale electronică poate fi instituită la inițiativa Curții numai în etapa procedurală de comunicare, adică atunci când cererea a fost comunicată guvernului pârât și când se solicită observații.

Curtea atenționează că, formularul de cerere funcționează corect doar cu programul Adobe Reader 9 sau versiunile ulterioare și numai prin intermediul sistemelor de operare Windows și Mac OS X. Asigurați-vă că Adobe Reader este instalat pe calculatorul dumneavoastră (descărcare posibilă pe www.adobe.com).

Formularul de cerere corect pentru completare este disponibil pentru descărcare pe site-ul oficial al Curții Europene a Drepturilor Omului: