Foto: https://www.echr.coe.int

 

Violarea dreptului de acces la instanță – imposibilitatea Procurorului General de a contesta suspendarea sa determinată de către procedurile penale inițiate împotriva acestuia.

În hotărârea Curții în cauza Stoianoglo c. Moldovei, cererea nr. 19371/22, s-a decis, în unanimitate, violarea Articolului 6 § 1 din Convenție, dreptul de acces la o instanță.

Cauza vizează pretinsa imposibilitate a Procurorului General de a contesta suspendarea sa, care a fost determinată de procedurile penale inițiate împotriva acestuia.

Curtea a notat că suspendarea acestuia putea fi în principiu justificată de către statutul reclamantului de Procuror General, care avea competențe extinse pentru a supraveghea investigațiile penale, și că aplicarea unei astfel de măsuri față de Procurorul General nu putea, în sine, să determine o problemă din perspectiva Convenției.

Totuși, Curtea a atenționat asupra faptului că garanțiile procedurale se impuneau a fi implementate pentru a asigura că mecanismul de suspendare nu este folosit în mod arbitrar. În această privință, Curtea, de asemenea, a notat creșterea importanței atribuite echității procedurii în cazurile privind demiterea procurorilor, inclusive intervenția unei autorități independente în deciziile ce afectează numierea și demiterea procurorilor.

Curtea a constatat că reclamantului nu i-a fost acordată nici o formă de protecție judiciară în legătură cu suspendarea acestuia, ceea l-a privat de posibilitatea de a realiza obligațiile sau și l-a deprivat de salariu pentru mai mult de 2 ani.

Curtea a acordat reclamantului suma de 3,600 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de V. Munteanu, avocat din Chișinău.