Foto: https://www.echr.coe.int

 

În hotărârile în cauzele Luca c. Moldovei, cererea nr. 55351/17 și Bîzdîga c. Moldovei, cererea nr. 15646/18, Curtea a constatat, în unanimitate, că în ambele cazuri a avut loc violarea Articolului 8, dreptul la respectul vieții private și de familiei, în cauza Luca violarea Articolului 3, interzicerea tratamentului inuman și degradant, și violarea Articolului 14, interzicerea discriminării, în conjuncție cu Articolul 3, și în cauza Bîzdîga violarea Articolului 6, dreptul la un proces echitabil.

Cauza Dnei Luca viza alegațiile că autoritățile au eșuat să o protejeze împotriva violenței domestice – care, în una din situații a dus la spitalizarea acesteia pentru un termen de 8 zile – și suportul pentru a menține relația cu copiii săi, în momentul când au fost inițiate procedurile privind violența în familie și copii rămânând să trăiască cu tatăl său.

Cauza Dnului Bîzdîga viza interdicțiile de a avea contact cu copilul său și imposibilitatea de a obține custodia. Instanțele naționale au oferit custodia mamei copilului și în pofida noilor circumstanțe în speță Dnul Bîzdîga a fost în imposibilitate de a obține o hotărâre judecătorească pentru a schimba acest aspect. Mai mult decât atât, autoritatea de protecție a copiilor a emis un grafic de întrevederi, pe care reclamantul le-a considerat disproporționat de limitat.

În fața Curții, s-a constatat că limitarea graficului de întrevederi s-a datorat alegațiilor anterioare de abuz domestic din partea Dnului Bîzdîga. Curtea a constatat, în particular, că cauza Dnei Luca autoritățile nu au acționat suficient pentru a o ajuta să mențină contactul; că s-a omis să investigheze alegațiile privind violența domestică; și nu s-a acționat având în vedere prejudiciul adus femeii în situația sa. Curtea a constatat în cauza Dnului Bîzdîga că procesul de luare a deciziei ce a dus la decizii privind drepturile sale de contact nu a fost echitabil; și respingând cauza acestuia, ei au negat accesul acestuia la o instanță, urmare a noii informații descoperite.

Curtea a acordat Dnei Luca suma de 14 250 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 3 840 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli; și Dnului Bîzdîga suma de 5 900 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 3 500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.