Foto: https://www.echr.coe.int

25 ianuarie 2024 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2023.

Conform raportului, la 31 decembrie 2023, 1.150 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, din numărul total de 68 450 de cereri, aceasta situându-se pe locul 10 din 46 de state (locul 12 în anul 2022).

Dintre acestea, 835 cereri vizând Moldova pendinte în fața Camerei și Comitetului; 270 cereri au fost comunicate Guvernului; au fost pronunțate 24 hotărâri.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar, 653 de cereri, raportat la populația țării, Moldova este pe locul 5, cu indicele 2,60 cereri la 10.000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2023, Curtea a pronunțat 24 hotărâri, dintre care în 24 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova.

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2023 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova:

Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (4 cauze);

Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (5 cauze);

Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (14 cauze);

Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (6 cauze);

Articolul 10 – Dreptul la libertatea de exprimare (1 cauză);

Articolul 13 – Dreptul la un recurs efectiv (2 cauze)

Articolul 14 – Interzicerea discriminării (1 cauză);

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (6 cauze).

 

Până la data de 31 decembrie 2023, Curtea a pronunțat 599 de hotărâri împotriva Moldovei, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de circa 20 milioane de Euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (244), protecția proprietății (183), tratamentul inuman și degradant (147), dreptul la libertate și siguranță (121), etc.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentHotărârea Stoianoglo c. Moldovei