Foto: www.echr.coe.int

05.06.2018 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Sultan c. Moldovei, cererea nr. 17047/07, prin care a constatat încălcarea Articolului 6 (Dreptul la un proces echitabil) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, şi anume refuzul Curţii Supreme de Justiţie de a examina recursul înaintat de reclamant. Curtea, de asemenea, a dispus achitarea sumei de 2.500 Euro cu titlu de prejudiciu moral, precum şi costuri şi cheltuieli.

În fapt

Reclamantul, Alexei Sultan, de naţionalitate moldovean, născut în 1960 şi locuieşte în Holercani, a înaintat o acţiune civilă privind repararea prejudiciului împotriva Primăriei Holercani şi Consiliului local, cerând plata salariului restant, cu compensarea prejudiciului material şi moral şi rambursarea cheltuielilor judiciare.

Judecătoria Dubăsari a respins acţiunea reclamantului ca neîntemeiată. Reclamantul a declarat apel la Curtea de Apel Chişinău, care a respins apelul respectiv pe aceleaşi motive. Ulterior, reclamantul, a atacat cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie, care a respins recursul fără a-l examina şi l-a informat pe reclamant că decizia Curţii de Apel Chişinău a devenit definitivă/irevocabilă de la pronunţare, potrivit prevederilor articolului 421 din Codul de procedură civilă.

Invocând Articolul 6, reclamantul a pretins că refuzul Curţii Supreme de Justiţie de a examina recursul său i-a încălcat dreptul de acces la instanţă. De asemenea, a invocat încălcarea dreptului la un recurs efectiv, Articolul 13 din Convenţie.

Decizia Curţii

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 6 § 1 (dreptul de acces la instanţă) din Convenţie, observând că la nivel naţional cauza a fost examinată de către Judecătoria Dubăsari şi ulterior soluţia a fost contestată la Curtea de Apel Chişinău. În continuare, Curtea a constatat că, potrivit legislaţiei naţionale, reclamantul a avut dreptul de a contesta decizia Curții de Apel și că a recurs la acest remediu prin contestarea deciziei respective la Curtea Supremă de Justiție. Curtea a notat, de asemenea, că Guvernul a recunoscut în observațiile sale că grefa Curții Supreme a greșit în restituirea recursului fără ca acesta să fie examinat de această instanţă. Într-adevăr, omisiunea Curții Supreme de Justiție de a examina recursul sus-menționat a privat reclamantul de dreptul de acces la această instanță.

Curtea a considerat, cu majoritatea de voturi, că nu este necesar să examineze separat capătul din cerere privind violarea Articolului 13 din Convenţie.

Doi judecători au formulat opinii parţial disidente în ceea ce priveşte necesitatea de a examina separat capătul din cerere privind violarea Articolului 13 din Convenţie.

Reclamantul a solicitat 5.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 3.040 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea i-a acordat reclamantului suma de 1.500 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1.000 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de D. Cobzac, avocat din Chişinău.