Foto: www.echr.coe.int

7 iunie 2018 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice trei decizii pe cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova. În două cauze, Guvernul a recunoscut încălcarea prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, obligându-se să achite reclamanţilor suma totală de 15.500 Euro. Cea de a treia cerere a fost radiată din motivul că reclamantul nu a răspuns la scrisorile Grefei.

Decizia Miron c. Moldovei, cererea nr. 24804/14

Reclamantul, Marcel Miron, este născut în 1999, şi locuieşte în Scoreni.

În faţa Curţii, s-a plâns în temeiul Articolului 2 (dreptul la viaţă) din Convenţie, privind eficienţa urmăririi penale a circumstanţelor referitoare la electrocutarea sa la un transformator electric, în perioada când era minor.

La 22 şi 23 februarie 2018 Curtea a recepţionat declaraţiile de reglementare amiabilă semnate de părţi, potrivit cărora reclamantul a fost de acord să renunţe la orice pretenţii împotriva Republicii Moldova, iar Guvernul la rândul său a recunoscut violarea Articolului 2 din Convenţie şi s-a obligat să achite reclamantului suma de 12.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a luat notă de reglementarea amiabilă a părţilor şi a decis radierea cererii de pe rolul.

Decizia Ciornea c. Moldovei, cererea nr. 3077/10

Reclamantul, Vadim Ciornea, este născut în 1965, locuieşte în Chişinău.

Cererea vizează detenţia reclamantului pentru o perioadă de 23 zile, precum şi 17 zile de arest preventiv şi arest la domiciliu, în baza unor motive generale şi stereotipice. De asemenea, reclamantului nu i-a fost oferit acces la materialele dosarului în baza cărora a fost dispusă arestarea, iar instanţele au refuzat să audieze un martor, declaraţiile căruia au fost fundamentale pentru dispunerea arestării. După achitare, reclamantul a iniţiat proceduri civile împotriva statului cerând compensaţii pentru violarea drepturilor garantate de Articolul 5 (dreptul la libertate şi la siguranţă) din Convenţie. Curtea Supremă de Justiţie a constatat că arestarea acestuia a fost contrară Articolului 5 din Convenţie şi i-a acordat 535 Euro cu titlu de prejudiciu moral. Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii că mărimea prejudiciului nu era suficientă pentru pierderea calităţii de victimă. Cererea a fost comunicată Guvernului.

După încercări eşuate de a încheia o reglementare amiabilă, prin scrisoarea din 18 ianuarie 2018, Guvernul a informat Curtea că este dispus să emită o declaraţie unilaterală şi a cerut radierea cererii de pe rol. Potrivit acestei declaraţii Guvernul a recunoscut violarea drepturile reclamantului prevăzute de 5 §§ 3 şi 4 din Convenţie, deoarece compensaţia pentru prejudiciul moral acordată de către instanţele naţionale nu a determinat pierderea calităţii de victimă. Corespunzător, Guvernul s-a oferit să achite ex gratia reclamantului suma de 3.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, prejudiciu material, precum şi costuri şi cheltuieli.

Prin scrisoarea din 16 februarie 2018, reclamantul a invocat că nu este de acord cu condiţiile declaraţiei unilaterale a Guvernului, menţionând că suma propusă de Guvern cu titlu de compensaţie este prea mică, solicitând o sumă dublă, 6.000 Euro.

Curtea a considerat că mărimea compensaţiei propusă de Guvern este similară cu sumele acordate în cauze asemănătoare şi că nu este justificată continuarea examinării cererii; astfel a decis radierea cererii de pe rol.

Decizia Petrov c. Moldovei, cererea nr. 5570/07

Reclamantul, Grigore Petrov, este născut în 1969, şi locuieşte în Copăceni.

Cererea reclamantului privind violarea Articolului 6 (dreptul la un proces echitabil) §§ 1 şi 3 d) din Convenţie a fost comunicată Guvernului.

Reclamantul nu a răspuns la scrisoarea Curţii din 12 decembrie 2014, recepţionată de către reprezentantul acestuia la data de 30 decembrie 2014, prin care s-a reamintit despre expirarea termenului pentru prezentarea observaţiilor şi nici nu a cerut prelungirea termenului.

Astfel, Curtea a concluzionat că reclamantul nu mai doreşte examinarea cererii sale şi a decis radierea acesteia de pe rol.