Foto: www.echr.coe.int

La data de 1 martie 2018 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice șase decizii pe cauze îndreptate împotriva Moldovei.

În trei cauze, Guvernul a recunoscut încălcarea Convenției și s-a obligat să achite reclamanților suma totală de 22.000 Euro. Alte trei cauze au fost radiate din varii motive, după cum urmează:

Curtea a radiat cererea reclamantului Abdel Nabi Mohamed Abu Aziz c. Moldovei, nr. 13951/15. Acesta a pretins violarea Articolului 5 §§ 1 şi 3 din Convenţie, durata excesivă a detenţiei şi violarea Articolului 3, condiții proaste de detenţie în Penitenciarul nr. 13. Părţile au încheiat un acord de reglementare amiabilă, prin care Guvernul a recunoscut violarea Convenţiei şi s-a obligat să achite reclamantului suma de 6.000 Euro cu titlu de despăgubiri.

Curtea a radiat cererea reclamantului Maxim Marțîniuc c. Moldovei, cererea nr. 52040/16. Acesta a pretins violarea Articolului 5 din Convenţie, durata excesivă a detenţiei şi violarea Articolului 3, condiţii proaste de detenţie în Penitenciarul nr. 13. Părţile au încheiat un acord de reglementare amiabilă, prin care Guvernul a recunoscut violarea Convenţiei şi s-a obligat să achite reclamantului suma de 4.000 Euro cu titlu de despăgubiri.

Curtea a radiat cererea reclamanţilor Fiodor Neicovcen şi Fiodor Moscoglo c. Moldovei, nr. 55364/09. Aceştia au pretins violarea Articolului 5 §§ 1 din Convenţie, ilegalitatea detenţiei. Părţile au încheiat două acorduri de reglementare amiabilă, prin care Guvernul a recunoscut violarea Convenţiei şi s-a obligat să achite fiecărui reclamant suma de 6.000 Euro cu titlu de despăgubiri.

Curtea a radiat cererea reclamantului Anatol Mătăsaru c. Moldovei, nr. 3168/10. Acesta a pretins violarea Articolului 5 din Convenţie, detenţie ilegală şi violarea Articolului 3, condiţii proaste de detenţie. La data de 29 septembrie 2017 reclamantul a înștiințat Curtea că își retrage cererea.

Curtea a radiat cererea reclamantului Andrei Casap c. Moldovei, nr. 50891/08, care a pretins violarea Articolului 8 din Convenţie. Reclamantul nu a răspuns la o scrisoare a Grefei din 19 iunie 2017, primită de reprezentantul său la 27 iunie 2017.

Curtea a declarat drept inadmisibilă cererea reclamanților Calancea și alții c. Moldovei, nr. 23225/05. Detalii găsiți aici.