Foto: https://www.echr.coe.int

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a realizat un videoclip despre “Cele mai frecvente erori în completarea formularului de cerere pentru sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului”.

Astfel, Curtea atrage atenția persoanelor care doresc să înainteze o cerere că va examina doar cererile care sunt completate cu respectarea formalităților impuse de Articolul 47 din Regulamentul Curții.

Totodată, Curtea menționează că în cazul neconformării cu cerințele impuse, cererile completate incorect nu vor fi înregistrate și prin urmare nici nu vor fi examinate.

Informații despre procedura în fața Curții, care sunt condiţiile ce trebuie întrunite pentru adresarea la Curte, precum și formalitățile de completarea și depunere a cererii găsiți aici.