La 28 noiembrie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o nouă hotărâre de condamnare a Republicii Moldova din cauza condițiilor inadecvate de detenție. Este vorba de cauza Valentin Baștovoi c. Republicii Moldova (cererea nr. 40614/14).

Reclamantul Valentin Baştovoi, este de naţionalitate moldovean, născut în 1987 şi actualmente este deţinut în Chişinău.

Cauza vizează condiţiile de detenţie a reclamantului în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău.

În 2013 reclamantul a fost transferat în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău, urmare a condamnării la 8 ani privaţiune de libertate pentru delapidare. El a pretins că este deţinut într-o celulă rece, suprapopulată, fără lumină naturală sau ventilaţie, din cauza insuficienţei paturilor deţinuţii erau nevoiţi să doarmă pe rând, veceurile nu erau separate de restul celulei. De asemenea, el pretinde că mâncarea servită era insuficientă şi inadecvată pentru consum şi că era permis duşul doar o dată pe săptămână şi o oră pe zi pentru exerciţii. În final, el s-a plâns că nu a primit tratament medical pentru diferite boli pe care le-a contractat pe durata detenţiei.

Invocând Articolul 3 din Convenţie, interdicţia tratamentului inuman şi degradant şi Articolul 13, dreptul la un recurs efectiv, combinat cu Articolul 3, reclamantul s-a plâns de condiţiile de detenţie şi lipsa tratamentului medical, şi lipsa unui remediu efectiv prin care să-şi realizeze drepturile.

Articolul 3, interzicerea tratamentului inuman şi degradant

Curtea a subliniat natură recurentă a problemelor legate de condiţiile proaste de detenţie în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău. Ea a observat că ea a indicat anterior autorităţilor că acestea urmează să adopte măsuri adecvate pentru a pune capăt a ceea ce pare a fi o problemă sistemică (Cristioglo c. Moldovei, 26 aprilie 2016).

Rapoartele întocmite de Ombudsman şi Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante în perioada când reclamantul a fost deţinut în penitenciar indică că în această instituţie condiţiile proaste de detenţie predomină. Curtea a observat că Guvernul nu a prezentat nici o dovadă în susţinerea afirmaţiei sale că au avut loc îmbunătăţiri considerabile în ultimii ani.

Curtea a constatat că pe durata detenţiei sale în Penitenciarul nr. 13 reclamantul a fost supus condiţiilor de detenţie de o severitate care depăşeşte nivelul inerent de suferinţă în detenţie şi că a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie.

Articolul 13, dreptul la un recurs efectiv, în conjuncţie cu Articolul 3

Curtea a atenţionat că ea a examinat în mod repetat dacă există un recurs eficient în Moldova în ceea ce priveşte alegaţiile privind condiţiile proaste de detenţie şi a constatat cu fiecare ocazie că remediile la care s-a referit Guvernul erau ineficiente pentru persoanele, care continuă să fie deţinute în condiţii incompatibile cu Articolul 3 din Convenţie. Curtea nu a găsit motiv să se depărteze de la aceste constatări în cazul din speţă. Corespunzător ea a constatat că a avut loc violarea Articolului 13 în conjuncţie cu Articolul 3.

Curtea a acordat reclamantului 8,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 650 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat în faţa Curţii de R. Zadoinov, avocat din Chişinău.