La
5 iulie 2017, în cadrul reuniunii Delegaților Comitetului de Miniștri al
Consiliului Europei, au avut loc alegerile experților din partea Republicii
Moldova, Danemarcei, Franței, Luxemburgului, Monaco, Norvegiei și Serbiei în
vederea suplinirii pozițiilor de membru al Comitetului European pentru
Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante
(CPT).

În
baza concursului național, Republica Moldova a înaintat trei candidați pentru
ocuparea poziției respective. În rezultatul procedurii de alegeri, delegațiile
statelor-membre ale Consiliului Europei au sprijinit candidatura lui Vitalie
Nagacevschi, cu majoritatea de voturi.

Notă:
CPT este organul principal de monitorizare a implementării Convenției europene
pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane ori
degradante, fiind un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea
persoanelor private de libertate, împotriva torturii sau a altor forme de rele
tratamente. Membrii CPT sunt experți independenți și imparțiali, cu experiență
în diferite domenii, incluzând avocați, medici și specialiști în domeniul
penitenciarelor sau al poliției.

 

Sursa:
http://www.mfa.gov.md