Sursa foto: http://www.echr.coe.int

În luna iunie curent Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului o serie de cauze noi depuse contra Republicii Moldova. Dintre acestea, cele mai multe cereri, șapte la număr, au fost depuse în temeiul articolului 5 din Convenție – Dreptul la libertate și siguranță, ceea ce denotă că cetățenii consideră în continuare afectați de fenomenul reținerii și detenției ilegale.

Șase cauze se referă la detenția reclamantului și una la spitalizarea forțată, după cum urmează:

Cauza Godniuc c. Moldovei – Cererea se referă la detenția reclamantului în absența oricărei baze legale timp de douăzeci și patru de zile. Instanțele naționale au recunoscut, în cadrul procedurilor civile inițiate de reclamant împotriva statului, o încălcare a articolului 5 din Convenție și i-au acordat 528 de Euro. Reclamantul s-a plâns că suma este insuficientă, dacă o raportăm la prejudiciul suferit și astfel continuă să fie victima unei încălcări a articolului 5 din Convenție.

Cauza Dogotar c. Moldovei – Cererea se referă la spitalizarea forțată a reclamantului într-un spital de psihiatrie timp de șapte zile după ce a lovit un membru al Guvernului peste față. Decizia de spitalizare s-a bazat pe demersul procurorului de a verifica capacitatea reclamantului de a fi inculpat în procedurile penale. Reclamantul s-a plâns de încălcarea articolului 5 § 1 din Convenție.

Cauza Moldoveanu c. Moldovei – Cererea se referă la detenția reclamantului pe o perioadă de patruzeci de zile, în cadrul unei proceduri penale în care a fost acuzat de fraudă. Procedurile au fost inițiate ca urmare a unei plângeri penale depuse de creditorul reclamantului după ce reclamantul nu a reușit să-i restituie o datorie de aproximativ 25.000 Euro. Reclamantul a pledat și creditorul nu a contestat că banii în cauză reprezintă un împrumut. De asemenea, a prezentat copii ale mai multor chitanțe scrise de mână și a explicat că nu a reușit să restituie împrumutul din cauza unor dificultăți financiare grave. Cu toate acestea, cererea procurorului de plasare în detenție a reclamantului a fost acceptată de instanțele naționale. Reclamantul s-a plâns, în temeiul articolului 5 § 1 din Convenție, că detenția sa nu s-a bazat pe o suspiciune rezonabilă că a comis o infracțiune. De asemenea, reclamanta s-a plâns, în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 4 la Convenție, că a fost privat de libertate doar pentru imposibilitatea de a-și îndeplini o obligație contractuală.

Cauza Sirenco c. Moldovei – Cererea se referă la detenția reclamantului în arest la domiciliu și în arest preventiv timp de aproximativ trei săptămâni. Potrivit reclamantului, cererea procurorului de a fi plasat în arest preventiv nu conținea nici o dovadă care să susțină suspiciunea rezonabilă că a comis o infracțiune. Judecătorul care a examinat cererea a concluzionat că nu există motive să se creadă că reclamantul s-ar ascunde, ar influența martorii sau va recidiva. Cu toate acestea, a dispus plasarea sa în arest la domiciliu. Câteva zile mai târziu, această decizie a fost modificată în urma recursului, iar reclamantul a fost plasat în arest fără a fi prezentat niciun motiv nou. Reclamantul s-a plâns de încălcarea articolului 5 §§ 1 și 3 din Convenție.

Cauza Navroțki c. Moldovei – Cererea se referă la detenția reclamantului în arest timp de trei ani și zece luni înainte de a fi condamnat. Dânsul s-a plâns, în temeiul articolului 5 § 1 din Convenție, că detenția sa a fost ilegală în temeiul dreptului intern, dat fiind faptul că a fost încălcat termenul legal de 12 luni. Reclamantul a formulat și alte plângeri în temeiul articolului 5 §§ 3 și 4 și articolului 13 din Convenție.

Cauza Abu Aziz c. Moldovei – Cererea se referă detenția reclamantului pentru o perioadă de aproape douăzeci și opt de luni. Reclamantul s-a plâns de încălcarea articolului 5 §§ 1 și 3 și articolului 3 din Convenție.

Cauza Marțîniuc c. Moldovei – Cererea se referă la detenția reclamantului în arest preventiv și în arest la domiciliu pentru o perioadă de peste doi ani în cursul procedurilor penale în care a fost acuzat de trafic de droguri. Reclamantul s-a plâns, de asemenea, de condițiile de detenție inadecvate din Penitenciarul nr. 13.

Începând cu 13 decembrie 2001, când Curtea Europeană a pronunțat prima hotărâre contra Moldovei, și până la 31 decembrie 2016, Moldova a fost vizată de 339 de hotărâri, în 74 din care a fost constată încălcarea articolului 5 din Convenție.

Acest material este realizat în cadrul proiectului “Contribuția la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” implementat de Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” cu sprijinul financiar acordat de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.